Koronavirus: V Jižní Africe začala pátá vlna s novými variantami. Co to znamená pro zbytek světa?

Tváří v tvář další vlně COVID-19, již páté v řadě, se ocitla Jižní Afrika, kde případy koronaviru opět začaly přibývat. Tato nová vlna je však způsobena dvěma novými dílčími variantami verze omikron-NE.4 a NE.5. Podle New York Times začala nová vlna jen pár měsíců po konci loňské zimy. Co znamená nová vlna koronaviru v Jižní Africe pro zbytek světa? Co vědci zatím vědí?

V lednu byly zjištěny nové varianty verze omikron

  • Nové případy se ztrojnásobily
  • Míra pozitivních testů se zvýšila
  • Zvýšil se počet hospitalizací

Varianta omikron se objevila v Jižní Africe někdy v listopadu. V lednu byly poprvé zjištěny subvarianty BA.4 a BA.5, které nyní převládají. Vědci zatím pozorovali, že BA.4 a BA.5 snadno porážejí přirozenou imunitu vyvinutou neočkovanými občany, kteří se nakazili původní verzí omikronu. Nové varianty se šíří rychleji než NE.2. Jedná se o předchozí subvariantu omikronu, která byla zase nakažlivější než původní. Vědci zatím nevědí, zda nová vlna způsobená koronavirem bude mít za následek vážnější případy.

Dílčí varianty BA.4 a BA.5 jsou již rozšířené i v USA, ale na nízké úrovni. V Americe převládá BA.2, ale prosazuje se další subvarianta omkronu-BA.2.12.1.

Co se změnilo?

Vědci zjistili, že nové mutace vytvořené koronavirem umožňují jeho přenos ještě rychleji než v minulosti. Podle NYT ve skutečnosti dosáhly úrovně nákazy spalničkami. To se děje s malými mutacemi v již existující variantě omikronu, která se postupem času „zlepšovala“, aby dále usnadnila přežití a udržení nebezpečného viru. Odborníci tvrdí, že je příliš brzy předpovídat, co by pátá vlna v Jižní Africe mohla znamenat pro zbytek světa. Kromě samotného koronaviru totiž hrají roli i další faktory jako:

  • Místní úroveň imunity
  • Opatření proti koronaviru
  • Povětrnostní podmínky

V Jižní Africe se odhaduje, že 90 % populace bylo očkováno nebo infikováno koronavirem. Imunita vůči infekci však obvykle klesá po 3 měsících.

Úvodní obrázek: Shutterstock, Zdroj: New York Times