Počet otrav esenciálními oleji roste. Rizika spočívají ve špatném používání

Esenciální oleje mohou mít schopnost snížit stres, zmírnit úzkost a zlepšit některá méně závažná onemocnění. Ovšem jen tehdy, jsou-li správně používané. V opačných případech můžete riskovat nebezpečí otravy.

Co jsou esenciální oleje?

Esenciální oleje jsou aromatické, těkavé kapaliny extrahované z rostlinného materiálu během procesu destilace v páře. Bohužel některé z nich mohou při požití způsobit vážnou otravu.

Příznaky otravy

  • Zvracení
  • Deprese
  • Podráždění centrálního nervového systému
  • Aspirační pneumonie (akutní zánět plic)

Riziko otravy esenciálními oleji

Studie zjistila, že 1 177 hovorů uskutečněných v letech 2017 – 2018 se z 63% týkalo otravy dítěte mladšího 15 let a z toho bylo 80% výsledkem náhodné otravy esenciálními oleji a 13% výsledkem špatného používání. To znamená, že lidé úmyslně používají esenciální oleje místo léků, protože si myslí, že budou mít terapeutické účinky. Zatímco většina esenciální olejů se používá k aromaterapii, u odborníků se vyskytují obavy, že stále větší počet lidí užívá toxické oleje vnitřně v domnění, že jsou neškodné, nebo dokonce i prospěšné.

Užívání

Nejlepším způsobem, jakým můžete esenciální oleje používat je jejich lokální aplikace nebo aromaterapie. Nikdy nepoužívejte čistý esenciální olej.

Obrázky: Pixabay