Pokud chcete, aby vám mozek dobře a dlouho sloužil, zbavte se některých špatných návyků

Mozek je jeden z nejdůležitějších orgánů lidského těla a jeho zdraví a správné fungování by mělo být celoživotní prioritou každého člověka. Často ho však bereme jako samozřejmost a pokračujeme ve zlozvycích, které ho z dlouhodobého hlediska poškozují.

Pokud si je však včas uvědomíme a provedeme v životě potřebné změny, můžeme sami výrazně přispět k tomu, že nám mozek bude správně fungovat i v pozdějším věku.

Vynechávání snídaně

V moderní uspěchané době řada lidí programově vynechává snídani, a to většinou z časových důvodů. Zřejmě si však vůbec neuvědomují, jak si tímto postupem škodí, zejména pokud jde o dlouhodobý zvyk. Mozek pro své správné fungování potřebuje energii, kterou získává z potravy ve formě glukózy. Prokázalo se, že lidé, kteří nesnídají

  • Trpí poruchami paměti
  • Mají problémy se vstřebáváním a uchováváním nových informací
  • Obecně je pro ně složitější vizuálně a prostorově vnímat svět, a dokonce
  • Představují rizikovou skupinu z hlediska rizika cévní mozkové příhody

Nuda a nedostatek vjemů

Mozek je nadán pozoruhodnou schopností uvažovat ve variantách, vytvářet nová spojení mezi neurony a uchovávat a zpracovávat vzpomínky. Této schopnosti se odborně říká neuroplasticita. Mozek je jako houba, která ke své správné funkci potřebuje každodenní přísun vjemů a intelektuální stimulace. Při jejich absenci mozek bohužel svou funkci postupně ztrácí.

Výkon pracovní činnosti i v době nemoci

Mnoho lidí se v době, kdy jsou nemocní, snaží i nadále pracovat, aniž by si uvědomovali, jak si tím škodí. Nemocí napadený a oslabený organismus totiž svou energii spotřebovává na to, aby se s nemocí vypořádal, a pracovní činnost pro něj představuje nadměrnou zátěž. Dojde tak často nejen k prodloužení rekonvalescence, ale také ke snížení obranyschopnosti organismu, který tak bude náchylnější k infekcím, které negativně působí také na činnost mozku.

Blízkost mobilního telefonu u hlavy během spánku

Jsme čím dál více zvyklí spoléhat se na mobilní telefon a jeho nepřeberné funkce. Co však platí přes den, neplatí přes noc. V noci se důrazně doporučuje umístit mobilní telefon co nejdál od sebe, a to zejména z toho důvodu, že jeho elektromagnetická pole vyzařují určitý typ záření, které je v jisté míře pro člověka škodlivé a může se projevovat bolestmi hlavy nebo dokonce vyústit i v nádory na mozku.

Obrázky: Freepik