Pouze recyklovat už nestačí. Jak snadno dosáhnout nulového odpadu

V dnešní době už nestačí pouze recyklovat. Produkce téměř nulového odpadu je jedním ze způsobů, jak chránit životní prostředí a dokonce si troufáme říct, že i velice jednoduchých. Ale i přesto spousta odpadků končí na skládkách a my pak slýcháváme smutné příběhy o mořských želvách s brčkem v nosních dírkách nebo velrybách s igelitovými taškami v žaludcích. V některých ohledech je tento problém větší než jakýkoli jiný. Abychom dosáhli skutečně nulového odpadu a zodpovědně chránili naši planetu, zkuste se držet následujících tipů.

Použijte to, co už máte doma

Důležité je nakupovat méně než více, což znamená, pokud máte doma už plastovou věc a je v dobrém stavu, používejte ji tak dlouho, dokud to bude možné.

Odmítejte věci na jedno použití

Na ulici můžete potkat spoustu lidí, kteří se vám snaží vnutit leták, vzorek z obchodu, pytlík samolepek a tak dála. Bez ohledu na to, jak moc jste slušní a laskaví, snažte se odmítat přísun takových produktů.

Půjčujte si

Půjčujte si knihy, nářadí, kuchyňské pomůcky, cokoli, co vám ušetří možnost vyhazovat něco, co používáte jen párkrát do roka. Dokonce si můžete vypůjčit i spoustu nástrojů z železářství pro dočasnou potřebu a zase je vrátit.

Proveďte audit koše

Může to znít trochu nehygienicky, ale prohrabte se svou popelnicí a najděte ty nejhorší pachatele odpadu. Vyberte si předmět, který se v popelnici vyskytuje nejčastěji, a snažte se jeho objem eliminovat.

Kompostujte

Kompost je směsí nejrůznějšího organického odpadu, který vaše domácnost dokáže vyprodukovat a zároveň je skvělým hnojivem pro vaše rostliny. Kompostováním eliminujete odpad minimálně na polovinu a zároveň prospějete své zahradě.

Obrázky: Pixabay