Poznejte projevy mrtvice. Včasnou diagnózou můžete předejít trvalým následkům

Mrtvice nastává tehdy, je-li snížen nebo zablokován přísun krve do mozku. Bohužel se jedná celkem o běžný stav, který je jeden z nejčastějších důvodů smrti. Mrtvice neboli cévní mozková příhoda se vyskytuje ve třech typech, o kterých si dnes povíme více, včetně příznaků.

Tři hlavní typy mrtvice

Ischemická – nejčastější druh mrtvice, tvoří asi 87% všech případů, v tomto případě krevní sraženina brání krvi a kyslíku vstupovat do oblasti mozku

Hemoragická – dochází k ní, jakmile prasknou krevní cévy, obvykle je výsledkem aneuryzmatu

Tranzitorní ischemická ataka – neboli TIA, nastává tehdy, je-li průtok krve do části mozku na krátkou dobu nedostačující, někteří lidé tento stav nazývají mrtvičkou

Příznaky mrtvice

Příznaky cévní mozkové příhody se často objevují bez varování. Mezi hlavní patří:

  • Potíže s mluvením a porozumění řeči ostatních
  • Bolest hlavy spojená se zvracením
  • Necitlivost nebo neschopnost pohybu obličeje, paží nebo nohou, zejména na jedné straně
  • Potíže se zrakem
  • Problémy s chůzí, včetně závratí a nedostatečné koordinace

Mrtvice může vést k dlouhodobým zdravotním potížím. V závislosti na rychlosti diagnózy a léčby může u člověka dojít k dočasnému nebo trvalému poškození. 

Další příznaky spojené s mrtvicí

Někteří lidé s mrtvicí zaznamenali i následující příznaky:

  • Problémy s kontrolou močového měchýře nebo střev
  • Deprese
  • Ochrnutí nebo slabost na jedné nebo obou stranách těla
  • Potíže s ovládáním nebo vyjádřením emocí

Obrázky: Freepik