Přenos koronaviru skrze slzy. Ochrana očí je stejně důležitá jako rouška

Už víme, že se koronavirus šíří kapénkami vylučovanými prostřednictvím kašle nebo kýchání, ale co ještě nebylo zcela zodpovězeno, zdali se virus šíří i jinými tělesnými tekutinami, například slzami. Dnešní studie nabízejí odpovědi, jak to ve skutečnosti je.

Přenáší se koronavirus skrze slzy?

Je velice nepravděpodobné, že by infikovaní pacienti vypouštěli virus skrze své slzy. Jistou pozornost bychom měli věnovat lidem se zánětem spojivek, ale i u nich je riziko přenosu velice nízké. Vědci v Singapuru odebírali vzorky slz od 17 pacientů pozitivních na COVID-19 od doby, kdy se projevily první příznaky až po celou dobu zotavování, a ani u jednoho z nich nebyl virus přítomen v slzách. Zároveň byly získány vzorky ze zadní části nosu a krku během stejného časového období. Zatímco slzy pacientů nevykazovaly žádnou přítomnost virů, nosy a hrdla se hemžily virem COVID-19.

Přesto ale, i po této uklidňující zprávě, je důležité, aby lidé pochopili, že ochrana očí je stejně důležitá jako ochrana rukou a úst. Nošením brýlí můžete přispět ke zpomalení šíření respiračních virů, jako je právě koronavirus.

Proč je důležitá ochrana očí?

  • Když nemocný kašle nebo mluví, virové částečky mohou stříkat z úst nebo nosu přímo do vašeho obličeje a vstoupit do očí
  • Nakazit se můžete také tím, sáhnete-li na povrch obsahující virus (klika, stůl) a poté se dotknete svých očí

Obrázky: Pixabay