Příčiny vzniku cukrovky u žen – duševně vyčerpávající práce je jedním z nich

Stres má tendenci objevovat se především na pracovišti, což každý z nás jistě prožil alespoň jednou. Ovšem málokdo z nás ví, jakou spojitost může mít se vznikem různých onemocnění u žen, v dnešním případě s cukrovkou typu 2. Cukrovka typu 2 nastává ve chvíli, kdy tělo špatně reaguje na inzulín, který reguluje pohyby cukru do buněk.

Duševně vyčerpávající práce

Studie zkoumající vazbu mezi duševně vyčerpávající prací a rozvojem cukrovky typu 2 byla aplikována na 70 000 ženách v letech 1992 – 2014. Z této skupiny dobrovolnic 75% žen pracovalo jako učitelky a dalších 24% přiznalo, že má nadměrně unavující zaměstnání. Během sledovaného období se u 4 187 žen rozvinula cukrovka typu 2. Závažnost tohoto onemocnění byla vyšší u žen, které se o své práci vyjádřily jako o psychicky vyčerpávající. Přesto, že vědci brali na vědomí i další faktory, jako je nezdravý životní styl a vysoký krevní tlak, vazba mezi cukrovkou a náročnou prací zůstala stejná. Dle studie by větší emocionální podpora žen ve stresujícím pracovním prostředí mohla pomoci předejít vzniku cukrovky typu 2.

Stres jako rizikový faktor

Důkazy nasvědčují tomu, že psychosociální stres a způsob, jakým ho zvládáme, ovlivňují naše kardiometabolické zdraví. Byla tedy provedena další studie, jež zkoumala spojení mezi cukrovkou a stresem. Výzkum zahrnoval 22 706 dobrovolnic, které netrpěly žádným srdečním onemocněním a jejichž průměrný věk byl 72 let. Ženy byly sledovány po dobu 3 let. Akutní stres zahrnoval negativní traumatické životní události, zatímco chronický stres se týkal práce, rodiny, vztahů, finančních prostředků, sousedství a diskriminace. U žen s nejvyšší hladinou akutního a chronického stresu se téměř zdvojnásobilo riziko cukrovky. Řešením může být identifikace psychosociálních stresorů způsobujících vznik cukrovky typu 2.

Jak vypadá vaše zaměstnání a úroveň stresu? Líbil se vám dnešní článek? Pokud ano, neváhejte jej sdílet mezi svými přáteli a rodinou a možná i svými zaměstnavateli.

Zdroj: womenworking.com