Karcinom slinných žláz zasáhne silně a znenadání. Tělo na něj v předstihu upozorňuje nepatrnými příznaky

Hned na začátku si musíme uvědomit jednu základní věc. Rakovina slinných žláz je velmi vzácné onemocnění, při kterém se v tkáních slinných žláz tvoří maligní (rakovinné) buňky. To, že se dnes s touto formou rakoviny seznámíme, ještě neznamená, že se jí musíte extrémně obávat. Na druhou stranu je dobré vědět, že něco takového existuje a můžete se s tím ve svém životě setkat. Podívejme se, jak toto onemocnění poznáte a jaké jsou možnosti léčby.

Jak fungují slinné žlázy?

Slinné žlázy tvoří hlavní (velké) a sekundární žlázy. Hlavní žlázy jsou oboustranné příušní, podčelistní a podjazykové žlázy. Sekundární slinné žlázy jsou malé žlázky, které se nacházejí po celé dutině ústní, hlavně v patře a horním zažívacím traktu. Většina nádorů na tomto místě je benigních a tvoří méně než 5 procent nádorů hlavy a krku.

Vzácné onemocnění

To znamená, že jde o skutečně vzácné onemocnění, protože ani nádorů hlavy a krku není tolik jako v jiných částech těla. I přesto dochází k několika různým průběhům této nemoci. Asi 60 procent zhoubných nádorů slinných žláz se objevuje v bilateriálních příušních žlázách. Asi 30 procent lékaři najdou v podčelistních žlázách a 10 až 15 procent nádorů pochází ze sublingválních a sekundárních slinných žláz.

Jaké jsou možné příčiny?

Většina nádorů hlavy a krku je způsobena karcinogeny, jako je kouření, nadměrná konzumace alkoholu nebo HPV (lidský papilomavirus). Příčiny vzniku nádoru slinných žláz jsou ovšem většinou hodně nejasné. Rizikovým faktorem je jednoznačně ozáření v podobě léčby nízkými dávkami radioterapie nebo velké množství zubních rentgenových paprsků. Kromě toho ale existuje i řada dalších příčin, které mohou s rozvojem tohoto onemocnění přímo souviset. Jedná se o:

  • Vystavení nebezpečným materiálům na pracovišti (nikl, silikon, pryž)
  • Dieta a věk
  • Genetická náchylnost (rodinná anamnéza)

Jaké jsou příznaky?

Mnoho nádorů slinných žláz, které se rozvinou v bilateriálních příušních a submandibulárních žlázách, působí jako hmota ve žláze bez silných bolestí. I přesto na sobě můžete pozorovat mnoho příznaků, které mohou vést k včasné detekci tohoto onemocnění. Objevit se může bolest nebo potíže s otevřením úst. V případě rychlého zvětšení nádoru můžete pociťovat slabost lícních nervů, hlubokou fixaci nádoru nebo zvětšení lymfatické uzliny na krku.

Subkraniální karcinomy

Se obvykle projevují jako nebolestivá masa v krku. Pokud se objeví bolest, mohou to lékaři zaměnit se zánětlivou poruchou. Mezi méně časté příznaky tohoto karcinomu patří stabilizace nádoru, kožní invaze, paralýza dolní čelisti nebo zvětšené lymfatické uzliny na krku. Sublingvální rakovina se nejčastěji projevuje jako hmota na dně úst. Můžete si proto všimnout změn na svém těle, i když nebudete bojovat s bolestí.

Diagnostika

Pro správnou a včasnou diagnostiku rakoviny slinných žláz je velmi důležitá detailní anamnéza jedince i rodiny a fyzické vyšetření u odborníka. Lékař bude hledat příznaky, jako vývoj nádoru, bolest, smyslovou ztrátu nebo zánět čelistních svalů. Kromě toho se bude zajisté dívat také na slabost a asymetrii obličeje, křeče nebo kontrakce v obličeji a příznaky v očích.

Možnosti léčby

Léčba tohoto typu rakoviny je velmi náročná a složitá. Optimální léčba vyžaduje interdisciplinární tým s řadou specialistů a podpůrných služeb specializovaných na léčbu těchto nádorů. Chirurgie je hlavní volbou při léčbě s cílem kompletní chirurgické resekce hlavního nádoru. To zajišťuje nejlepší výsledky v případě, že nádor není příliš rozšířený.

Pro pacienty s pokročilým a vysoce pokročilým karcinomem se doporučuje adjuvantní radioterapie. U některých pacientů s menším nádorem se někdy také doporučuje radioterapie, pokud není z nějakého důvodu možné udělat chirurgickou resekci. Volba léčby závisí hodně na vývoji a fázi onemocnění, ale také na samotném pacientovi a jeho anamnéze. Nelze proto jednoznačně říct, který typ léčby je nejlepší v obecném měřítku. Jak jsme ale uvedli výše, této formy rakoviny se nemusíte příliš obávat, protože je velmi vzácná a léčba je sice náročná, ale rozhodně není nemožná.

Úvodní obrázek: Shutterstock, Zdroj: Hopkinsmedicine.org