Mini mrtvice jsou poslíčci vážného stavu a je nutné jednat. Rozpoznejte je včas, žádné příště už být nemusí

Mini mrtvice neboli tranzitorní ischemické ataky jsou varováním, mohou však způsobit trvalé následky. Mrtvičku nebo malou mrtvici není dobré podceňovat, byť může mít nenápadné a zdánlivě bezvýznamné projevy. Může se jednat o prchavé znecitlivění ruky nebo obličeje, případně několik sekund trvající záchvat, ale důsledky mohou být stejně vážné jako u běžné cévní mozkové příhody.

Nedostatečné prokrvení mozku může skončit fatálně

Ve většině případů dochází při mozkové příhodě k ucpání cév a zastavení přívodu okysličené krve do některé části mozku. U minimrtvice může způsobit sraženina dočasný nedostatek krve v mozku, po chvíli tento stav odezní a průtok krve se obnoví. I přes rychlé odeznění příznaků však během každé minuty odumře až 1,9 milionu neuronů, proto se jedná o velmi vážný stav vyžadující okamžitou lékařskou pomoc.

87 procent všech mozkových příhod

Podle lékařů jsou takzvané minimrtvice natolik vážné, že by se neměl pro ně používat zavádějící název jako mini nebo malá, protože důsledky mohou být fatální. Vhodnější je používat termín tranzitorní nebo přechodný ischemický záchvat, protože tyto ataky tvoří až 87 procent všech mozkových příhod, kdy krevní sraženina zablokuje mozkovou tepnu a zůstává na místě déle než několik málo minut, čímž dojde k odumření části mozku, protože v té chvíli není vyživován okysličenou krví. Po přechodném ischemickém záchvatu navíc asi 17 procent pacientů prodělá kompletní ischemickou cévní mozkovou příhodu během následujících 90 dnů, nejčastěji týden po prvním menším záchvatu.

Migréna nebo mrtvice?

Podle nedávné studie, která byla publikovaná v časopise Stroke, je potíží správná diagnostika. U žen bývají problémem časté migrény se smyslovými nebo zrakovými změnami a bolesti hlavy, často tak bývá tranzitorní ischemická ataka u nich více přehlížená než u mužů. „Vyšetření je ale nutné bez ohledu na pohlaví při náznacích, že by se mohlo jednat o tento druh ischemického záchvatu,“ říká dr. Christopher Anderson z General Hospital při Harvardově univerzitě. Které náznaky to mohou být? „Necitlivost obličeje, pocity, že dotyčný vypadá jinak, náhlé ztmavnutí obrazu před jedním okem nebo náhlé ochromení, kdy postiženému vypadne nádobí nebo jiná věc z ruky, přičemž po chvíli vše odezní,“ dodává dr. Anderson.

Test pro rozpoznání mrtvice

Kdy volat 155? Lékaři doporučují se řídit testem, pro který se vžilo anglické slovo FAST (rychle), které se skládá z prvních písmen příznaků, přičemž:

  • F – z anglického slova „face“ = obličej, značí ochrnutí obličeje, tekoucí sliny, potíže se zrakem
  • A – z anglického slova „arm“ = ruka, při necitlivosti horní končetiny nebo vypadávání věcí z ruky
  • S – z anglického slova „speech“ = řeč, kdy dochází k těžkostem při komunikaci, špatnému vyslovování nebo dorozumívání
  • T – z anglického slova „time“ = čas, značí jediné, okamžitě poskytnout pomoc a volat 155

Většina pacientů pociťuje právě tyto příznaky, přičemž každá minuta je cenná a může zvýšit šanci postiženého na přežití bez doživotních následků.

Neurologové doporučují test BEFAST

Jak rozpoznat zbylé příznaky? Neurologové doporučují řídit se upraveným testem FAST, který se jmenuje BEFAST (v překladu „buď rychlý“), kdy přidaná písmenka souvisejí s rovnováhou (B – „balance“ = rovnováha) a očima nebo zrakovými potížemi (E – „eyes“ = oči). Lidé vyššího věku však mohou mít s rovnováhou potíže v důsledku jiných onemocnění nebo motorického omezení, proto bývá rovnováha zařazována mezi běžné příznaky zřídka. U potíží se zrakem se jedná většinou o rozmazané nebo dvojí vidění a náhlé pocity šerosti před okem. V každém případě je vhodné se při kladných odpovědích v testu FAST, případně BEFAST, okamžitě obrátit na záchrannou službu a volat 155.

Úvodní obrázek: Shutterstock, Zdroj: Health.harvard.edu