Příznaky sepse, která může vést až k vyřazení důležitých orgánů z provozu

Otrava krve, jinak také sepse, je důsledkem otravy procházejí krevním řečištěm. Ve vážných případech se může jednat i o stav, který povede k vyvedení životně důležitých orgánů z provozu. Je tedy velice důležité rozpoznat příznaky sepse včas, abyste nebyli vystaveni tomu nejhoršímu riziku.

Rizikové skupiny

Mezi rizikové skupiny patří především starší lidé a děti, zejména ty s oslabeným imunitním systémem. Ohrožení mohou být také diabetici a pacienti s různými typy srdečních chorob. Jelikož je sepsi celkem komplikované diagnostikovat, je vhodné ihned vyhledat lékařskou pomoc, jakmile vám určité příznaky budou připadat podezřelé. 

Příčiny otravy krve

Otrava krve je zpravidla bakteriálního původu, ale může být také důsledkem virové nebo fungální infekce. Sepsi může zapříčinit také neléčená pneumonie, infekce močových cest, meningitida, kožní onemocnění nebo jakékoli střevní onemocnění.

Časné příznaky sepse

Mezi první příznaky otravy krve patří:

 • Horečka
 • Zimnice
 • Zrychlený srdeční rytmus
 • Dušnost

V pokročilém stádiu se mohou objevit:

 • Halucinace
 • Závratě
 • Průjem
 • Zvracení
 • Bledost
 • Studené končetiny
 • Bolest kloubů
 • Bolest zad
 • Bolest břicha
 • Vyrážka
 • Rudé pruhy na těle

Prevence

Otrava krve je velice závažným onemocněním, které vyžaduje hospitalizaci. Ale jako u jakékoli jiné nemoci, i před touto se lze chránit a přistupovat k ní preventivně. Jakmile se poraníte, ujistěte se, že je rána pečlivě vyčištěna a ošetřena. Pokud jste po operaci, věnujte zvýšenou pozornost léčbě ran. Všimnete-li si jakýchkoli příznaků, ihned vyhledejte lékařskou pomoc, protože neošetřená sepse může mít fatální následky.

Obrázky: Pixabay