Psychologický trénink, jak se vyznat v gestech a zjistit, co si druzí lidé myslí. Jde o dech, řeč těla i tón hlasu

Mít nadpřirozenou schopnost, co byste si přáli? Spousta lidí odpoví schopnost létat nebo číst myšlenky druhých lidí. S tím prvním vám moc nepomůžeme, ale s částěčním čtením myšlenek, neboli co si druzí myslí ano. Ve skutečnosti může být čtení něčích myšlenek praktičtější a osobnější. Toto jsou jednoduché způsoby, jak toho dosáhnout.

Řeč těla

Řeč těla je známkou toho, co si druhá osoba myslí. Ve skutečnosti je neverbální komunikace mnohem více zastoupena v mezilidských vztazích než ta verbální. Sledujte postoj druhých lidí, umístění horních končetin, mimiku ve tváři, to všechno vám napoví, co se uvnitř jejich hlav odehrává.

Sledujte jejich dech

Pokud někdo dýchá pomalu a hluboce, je klidný. Dýchá-li někdo mělce a zrychleně, je sevřený. Nepravidelné dýchání značí nervozitu. Může být v rozpacích, úzkostlivý nebo před vámi něco tají.

Čtěte v jejich očích

Oči vám mohou hodně prozradit. O zornici se říká, že je branou mysli. Studie ukázaly, že když někdo intenzivně přemýšlí, oční zornice se rozšiřuje. Při přetížení mysli se zornice zužuje. Pokud se zvětší a pak zmenší, znamená to, že danou osobu příliš nezajímáte, zůstane-li zornice široká, je z vás dotyčný nadšený.

Vnímejte tón hlasu

Tón hlasu je dalším nástrojem, jak někomu číst myšlenky. Pomalý znamená klidný, rychlý naopak nervózní. Slova nejsou tak důležitá jako energie za slovy. Někdy stačí jen pozorně naslouchat, abyste dostali odpovědi.

Travte s lidmi více času

Pokud chcete někoho opravdu poznat, věnujte mu čas. Někdy stačí týden, měsíc nebo rok a možná si budete navzájem číst myšlenky. Když s někým trávíte čas, je zřejmé, že za chvíli budete vědět, jak druhá osoba zareaguje v určité situaci.

Úvodní obrázek: Shutterstock, Zdroj: fastcompany.com