Psychologie rozlišuje dva základní typy osobnosti. Dozvědět se, do které kategorie patříte, je snadné

Možná už jste někdy slyšeli o dvou základních typech osobností, do kterých lze zařadit každého z nás. Jedná se o osobnosti typu A a osobnosti typu B, ale většina lidí asi přesně neví, co to znamená a jak určit svůj typ. Dnes se podíváme, jaké jsou mezi nimi rozdíly, a můžete zjistit, do které kategorie patříte.

Osobnost typu A

Odborné studie zjistily, že člověk s osobností typu A se zaměřuje hlavně na sociální přijetí, profesní úspěchy a sebeúctu. Tito lidé jsou velmi autoritativní, netrpěliví a náchylní k výbuchům hněvu.  Bylo také zjištěno, že tento typ osobnosti se často spojuje se zvýšeným rizikem srdečních onemocnění (kvůli zvýšenému stresu) ve srovnání s druhým typem osobnosti.

Osobnost typu A vždy usiluje o vysoký výkon a skvěle zvládají multitasking. Kromě toho mají další typické postoje pro život. Neustále chtějí dosáhnout vyšších cílů a ženou se za dokonalou kariérou a vysokou mzdou. Je pro ně velmi těžké přijmout neúspěch. V jejich očích selhávají jen ostatní, oni nikdy. Mají pocit, že každý člověk je pro ně soupeřem, se kterým musí bojovat a zvítězit. Díky tomu je pro ně velmi těžké odpočívat a potýkají se s vysokou úrovní stresu během celého života.

Osobnost typu B

Studie, která probíhala téměř 10 let, dospěla k závěru, že lidé s osobností typu B mají nižší riziko srdečních onemocnění, protože se tolik nestresují. Tito jedinci jsou velmi tolerantní a klidní. Obvykle mají vyšší míru životní spokojenosti a dokáží se spokojit s málem. Nemají vysoké pracovní nároky a nepotřebují k životu ani příliš mnoho peněz. Jednoduše jsou spokojení s tím, co již mají. Klid a mír v životě je pro ně velmi důležitý.

Osobnost typu B zná velmi dobře své dovednosti a pracují stálým tempem, aby dosáhli svých cílů. Netěší se ale pouze na výsledky, protože je baví i celý proces. Nemusí se potýkat s velkým stresem, aby ve své práci i osobním životě vynikli. Baví je hry a soutěže, ale vítězství není jejich primárním cílem. Hlavně si to chtějí užít. Někdy jsou možná až příliš uvolnění, takže mívají potíže s dokončením aktivit, do kterých se pustili. Podráždit je není snadné, protože jsou klidní a neberou si příliš věcí osobně.

Úvodní obrázek: Shutterstock, Zdroj: Examinedexistence.com