Rané příznaky srdečního selhání se mohou lišit podle pohlaví. Jsou spojeny s vysokým procentem úmrtnosti

Podle Světové zdravotnické organizace je přibližně 32 % úmrtí na celém světě spojeno s kardiovaskulárními chorobami. Vědci přezkoumali příznaky kardiovaskulárních onemocnění, včetně srdečního selhání. Zjistili nejčastější symptomy každého onemocnění a také, že se mohou lišit mezi podle pohlaví.

Srdeční selhání

Srdeční selhání je chronický stav, kdy srdce postupně ztrácí schopnost zásobovat tkáně dostatečným množstvím krve, aby pokrylo potřeby a funkce ostatních orgánů. Vede k němu několik rizikových faktorů, které zatěžují srdce, jenž musí pracovat silněji. S čím dál tím větší námahou ale jednoho dne selže.

Rizikové faktory srdečního selhání

 • Vysoký krevní tlak, kvůli kterému se zvyšuje námaha srdce
 • Onemocnění věnčitých tepen, kdy zúžené tepny nejsou schopny zásobovat srdce dostatečným množstvím kyslíku a vedou k oslabení tkáně myokardu
 • Akutní ischemická cévní mozková příhoda, která způsobuje akutní poškození myokardu a může vést ke snížení účinnosti srdeční pumpy
 • Arytmie způsobuje několikanásobné zvýšení srdeční práce a oslabení srdečního svalu
 • Cukrovka může vést k městnavému srdečnímu selhání, protože zvyšuje riziko jak ischemické choroby srdeční, tak arteriální hypertenze
 • Záchvaty spánkové apnoe jsou dalším přitěžujícím faktorem, protože vedou jak ke snížení hladiny kyslíku v krvi, tak k arytmiím
 • Viry, užívání alkoholu a onemocnění ledvin

Kombinace příznaků může vést ke kachexii, ztrátě svalové hmoty a tělesného tuku, což může ukazovat na rozvoj srdečního selhání v pozdějších fázích.

Charakteristickým znakem je dušnost

Vědci poznamenali, že dušnost je charakteristickým znakem srdečního selhání a že zvýšená dušnost je jedním z nejčastějších důvodů, proč dospělí se srdečním selháním vyhledávají lékařskou péči. Dodali však, že někteří pacienti se srdečním selháním mohou zaznamenat dušnost, která nesouvisí se srdečním selháním, ale se stavy, jako je chronická obstrukční plicní nemoc. Starší lidé mají tendenci vnímat dušnost méně než ti mladší.

Další příznaky srdečního selhání

 • Nespavost
 • Bolest
 • Poruchy nálady
 • Kognitivní dysfunkce

Výzkumníci pozorovali, že ženy se srdečním selháním měly tendenci mít více fyzických příznaků než muži, kteří spíše pociťují vyšší úroveň deprese a úzkosti a nižší kvalitu života. Ženy také častěji než muži hlásí:

 • Cestovní nevolnost
 • Bušení srdce
 • Bolest pod žebry
 • Otoky nebo nadměrné zadržování tekutin
 • Pocení

Úvodní obrázek: Shutterstock, Zdroj: Hopkinsmedicine.org, Verywellhealth.com