Dospělí do 60 let jsou ohroženi faktorem, který mnohonásobně zvyšuje riziko mozkové příhody. Lékaři nabádají ke změně

Cévní mozková příhoda je velkým strašákem každého z nás. Lidé ve středním věku často dělají věci, které jsou rizikovým faktorem tohoto onemocnění. Dospělí do 60 let, kteří tráví svůj volný čas sedavým životním stylem a minimální fyzickou aktivitou. Právě tento způsob života zvyšuje riziko mrtvice. Lidé, kteří jsou pravidelně více fyzicky aktivní, mají riziko mnohem nižší.

Čím více sedíte, tím je vyšší riziko

Tento fakt představil veřejnosti výzkum publikovaný v magazínu Stroke. Čím více času trávíte sezením, tím vyšší je riziko všech kardiovaskulárních chorob, jako je mrtvice. Asi 9 z 10 případů můžeme připsat rizikovým faktorům, které můžeme ovlivnit a odstranit z našeho života. Musíme si uvědomit, že v každém věku může sedavý životní styl způsobit mnoho onemocnění, ale také zhoršit kvalitu života daného jedince.

Co zjistila odborná studie?

Ve studii vědci zkoumali údaje o zdraví a životním stylu u 143 000 dospělých osob bez mrtvice, srdečních chorob nebo rakoviny. Vědci sledovali všechny tyto osoby v průměru 9,4 roku a podle lékařských záznamů zkoumali jejich zdraví v průběhu let. Důležitou informací byly hlavně volnočasové aktivity (sezení u počítače, čtení knih nebo sledování televize). Výzkum byl rozdělen do čtyř kategorií:

  • Méně než 4 hodiny denně
  • Od 4 do 6 hodin denně
  • Od 6 do 8 hodin denně
  • Více než 8 hodin denně

Stejně tak výzkumníci rozdělili fyzickou aktivitu na čtvrtiny, přičemž u nejméně aktivních jedinců odpovídala fyzická činnost denně méně než 10 minutám chůze. „Méně než 10 minut chůze denně je méně než polovina toho, co American Heart Association doporučuje pro fyzickou aktivitu během jednoho dne,“ řekl doktor Joundi. Tato společnost doporučuje všem dospělým osobám alespoň 150 minut fyzické aktivity mírné intenzity týdně.

Co dalšího výzkum zjistil?

Během 9,4letého období, ve kterém vědci pozorovali zúčastněné osoby, došlo ke 2 965 mrtvicím. Téměř 90 procent z nich ischemického typu, což je nejčastější typ mrtvice na světě. Průměrný volný čas, který účastníci trávili denně volným časem, je 4,08 hodiny. Lidé mladší 60 let trávili aktivitami vsedě (sledování televize, čtení apod.) v průměru 3,9 hodin denně, zatímco lidé ve věku 70 let trávili tímto způsobem již 4,4 hodiny a lidé starší 80 let asi 4,3 hodin denně.

Jaké je riziko?

Mezi lidmi mladšími 60 let, kteří nevyvíjeli denně dostatečnou fyzickou aktivitu, se riziko cévní mozkové příhody zvýšilo 4,2násobně. To jsou skutečně vysoké hodnoty, které můžete velmi jednoduše ovlivnit a posílit tím své zdraví. Díky pravidelné pohybové aktivitě se budete nejen lépe cítit a vypadat, ale také posílíte své zdraví a zabráníte vzniku závažných onemocnění, které mohou často vést i ke smrti jedince. Myslete na své zdraví a pravidelně se každý den hýbejte. Dožijete se vyššího věku a nebudete mít zdravotní problémy.

Úvodní obrázek: Shutterstock, Zdroj: Ygeiamou.gr