Sedm nejčastějších příčin, které mohou za rozvoj rakoviny plic u nekuřáků

Zdálo by se téměř nemyslitelné, že nekuřáci mohou onemocnět rakovinou plic, ovšem i takové případy existují. V populaci jich je zhruba 20 procent. Pojďme si představit faktory, které mohou rozvoj této zákeřné nemoci vyvolat.

Rizikové je i pasivní kouření

Pojem pasivní kouření je poměrně známý. Jedná se o náhodné a nepřímé inhalování cigaretového kouře, který se line od kuřáka. Rakovina se může rozvinout vlivem tohoto faktoru v 15 až 35 procentech případů. Společnost ovšem na tento nezdravý jev reaguje v celé řadě států, a tak je zakázáno na mnoha místech kouření v restauracích, v parcích anebo na pracovištích. Nejnáchylnější k rozvoji onkologického onemocnění plic v dospělosti jsou pak ti jedinci, kteří dětství prožili v sociálně slabších podmínkách, a byli nuceni cigaretový kouř dýchat, pokud kouřili jejich příbuzní.

Všudypřítomný radon

Radon není vidět, avšak vyskytuje se všude kolem nás. Konkrétně tedy radonový plyn, který je vedlejším produktem rozkladu uranu. Nebezpečím je pro člověka především v případě, že se nakumuluje v atmosféře (například v dolech anebo i v některých sklepeních). Záludný je tento prvek v tom, že nijak nezapáchá, proto jeho koncentraci v ovzduší můžete zjistit jedině speciálními přístroji.

Azbest a výfukové plyny

Dalším prvkem, který je velmi škodlivý zdraví, je azbest. Ten se může nacházet v základech starých zástaveb. Je však i součástí automobilových i lodních součástek. Nejrizikovější skupinou pro vznik rakoviny plic jsou lidé, kteří pracují ve stavebnictví. Dnes se ale azbestové sloučeniny používají výrazně méně než v minulých letech. Velmi diskutovaným tématem je i škodlivost výfukových plynů a jiných sloučenin, které jsou vedlejšími produkty spalování v elektrárnách a továrnách. V tomto ohledu je na tom nejhůře Amerika a především pak Čína.

Stavy po ozařování hrudníku a genetické vlivy

Více jsou ohroženi rakovinou plic lidé, kteří absolvovali v minulosti ozařování hrudníku kvůli jiné onkologické nemoci. Kromě jiného se může podílet na rozvoji rakoviny plic i určitá dědičnost, a to i v případě, že jste celoživotními nekuřáky.

Dýchání zplodin při spalování tuhých paliv

Podle Světové zdravotnické organizace (WHO) topí na celém světě tuhými palivy a dřevem téměř 3 miliardy lidí. Ovšem nedostatečné odvětrávání prostor, v kterých se topí anebo vaří na otevřeném ohni, vede k vdechování škodlivých zplodin. Ty pak mohou způsobit rakovinu plic.

Úvodní obrázek: Freepik, Zdroj: Health.com