Šest věcí, přes které ve vztahu nejede vlak. Pokud jste silná žena, tak konkrétní chování nebudete tolerovat

Muži touží po silných a sebevědomých ženách, ale ve chvíli, kdy jsou s takovými partnerkami ve vztahu, přestanou se podle toho chovat a snaží se je změnit, případně s nimi soutěží. Silné ženy potřebují dostatek volnosti, aby mohly řídit svůj pracovní i osobní život, což je věc, které se muži bojí. Mají strach, že svobodou o ně přijdou. V každém vztahu je základem důvěra, to platí i u silných žen, které se pak mohou spokojené domů vracet poté, co „zachránily svět“ nebo zajistily firmě další milionové zakázky. Které věci by muži dále neměli dělat ve vztahu se sebevědomými a úspěšnými ženami?

Snaha o kontrolu a ovládání

Nerovnováha nebo snaha ovládnout toho druhého nefunguje v žádném vztahu. Sebevědomá žena však nebude tolerovat žádný pokus změnit její dosavadní život, protože si určuje jeho směr sama a chce si o svých záležitostech také sama rozhodovat. To ale neznamená, že by měla ovládat i svého druha, vztah by měl být o rovnováze, ke které lze dojít pouze vzájemnou komunikací a tolerancí.

Nedostatek respektu a tolerance

Respekt a tolerance by měly být základem každého vztahu, o to více musí fungovat ve spojení se silnou ženou, která zná svou cenu. Taková žena jinak nepřenese přes srdce, že protějšek ji dostatečně netoleruje a nechová se k ní s patřičným respektem, který si zaslouží.

Nerovnocenné chování

Sebevědomá žena jako rovnocenná partnerka ve všech směrech? Toho si takové ženy cení, naopak je rozčiluje, když ve vztahu více než o partnerství jde o soutěžení, kdo má vyšší vzdělání, příjem nebo sociální postavení.

Posouvání hranic a změny hodnot

Silné a sebevědomé ženy umí říci „ne“, nezáleží, zda se jedná o morálku, hodnoty nebo osobní postoje, proto je důležité je podporovat a nesnažit se sobecky prolomit hranice a posunovat je směrem, kterým ony samy nechtějí jít. To platí nejen ve vztazích, ale také v pracovním prostředí, kdy ženy na vedoucích pozicích nesnáší snahu vedení o změnu jejich chování nebo nastolených cílů.

Kritika a negativismus

Cílevědomé ženy ví, co chtějí, a jsou pyšné na to, co dokázaly. Ale i takové ženy mohou mít někdy špatný den, kdy se nedaří a potřebují vedle sebe partnera, který nekritizuje a nešíří negativní myšlenky, ale naopak podpoří a bude oporou i v těžkých dnech. Být oporou však znamená i pomáhat s naplňováním cílevědomých nápadů, myšlenek nebo snah o zlepšení sebe sama.

Nedostatek podpory a pochopení

Kritické vymezení vůči sebevědomým ženám souvisí i s poslední věcí, kterou silná žena nikdy u svého partnera tolerovat nebude. Tím je nedostatek podpory a pochopení, které bude vnímat jako podraz na svou osobu. Naopak pomůže vyjádření lásky, tolerance a sdílení úspěchů, které žena do vztahu přináší. Muž pak může být pyšný a sdílet úspěchy své partnerky doslova z první řady, ona mu to pak několikanásobně vrátí svou láskou.

Úvodní obrázek: Shutterstock, Zdroj: Powerofpositivity.com