Stejné číslice na hodinách a některá trojčíslí mají skrytý význam. Signály, kterými vám andělé předávají důležitá poselství

Andělská čísla jsou signálem andělů, kteří nám chtějí předat důležitá poselství, jež zatím vidí pouze oni. Všimnout si jich mohou i lidé, kteří nečtou horoskopy nebo nevěří na numerologii. Ukazuje se totiž, že stejné číslice na hodinách nebo některá trojčíslí mají svůj vlastní význam. Jaký?

Co jsou vlastně andělská čísla?

Opakující se číselné vzory, jako je zrcadlový obraz hodin (např. 11:11 nebo 4:44). Tato andělská čísla byla již ve starověku spojována s božstvím a považována za duchovní symboly. Na určení jejich významu se později podíleli numerologové. Právě díky nim můžeme zjistit, co nám chce vesmír sdělit.

Ukázalo se, že podle předpokladů numerologie mají být lidé, kteří si všimnou andělských čísel, skutečnými šťastlivci. Ti, kteří je vnímají, si mohou být jistí, že se o ně osud stará. Mějte však na paměti, že každé andělské číslo má vlastní specifickou a jedinečnou vibraci. Má také předat konkrétní zprávu tomu, kdo si ho všimne.

Čas 11:11

Někteří lidé věří, že andělské bytosti jsou blízko a že přicházejí s láskou a ochranou. Mnoho lidí také považuje čas na hodinách 11:11 za okamžik „vnitřního probuzení“.

Číslo 111

Stejně jako hodiny 11:11 jsou symbolem nového začátku, všímání si andělského čísla 111 vám má připomenout, abyste se ve svém životě řídili pouze svou intuicí. Číslo 111 je také dobrým znamením pro lidi, kteří plánují založení rodiny nebo chtějí nastartovat nový podnik. Toto andělské číslo vám také připomíná, abyste své nápady co nejdříve uvedli do praxe.

Číslo 222

Symbolizuje lásku a přijetí. Je to také připomínka preference sebelásky. Lidem, kteří vnímají andělské číslo 222, připomínáme, aby se otevřeli v romantickém vztahu nebo se přiklonili k odpuštění.

Číslo 333

Znamená, že vás vesmír podporuje ve všech oblastech týkajících se vaší mysli, těla a duše. Je to znamení k prohloubení vašich duchovních znalostí, splnění vašich snů, vyjádření sebe sama a otevření se světu kolem vás.

Číslo 444

Když vyjde číselná posloupnost 444, znamená to, že vaše intuice a vnitřní moudrost jsou silnější než kdy jindy. Andělé vás povzbuzují, abyste jednali, a to vás odmění úspěchem a naplněním.

Číslo 555

Andělské číslo 555 s sebou přináší silné vibrace individualismu, všestrannosti a schopnosti přizpůsobit se, dělat důležitá rozhodnutí a životní volby, projevit individualitu a osobní svobodu, učit se životními zkušenostmi, zapojit inteligenci a mazanost, vynalézavost, dobrodružství, idealismus, spontánnost, využít nové příležitosti a nebát se životních změn, vývoje a výzev.

Úvodní obrázek: Shutterstock, Zdroj: Womansday.com