Signály, že by vaše dítě mohlo trpět ADHD. Brát náznaky na lehkou váhu může negativně ovlivnit mentální vývoj

Přespříliš energie u zdravého dítěte nebo už hyperaktivita ve spojení s některými poruchami? Jak laicky poznat, zda dítě trpí poruchou pozornosti s hyperaktivitou, takzvaným ADHD (zkratka vychází z anglického názvu „Attention Deficit Hyperactivity Disorder“)? Existují jisté náznaky, které mohou napovědět a je dobré těmto signálům věnovat dostatečnou pozornost. Na co by se měli rodiče zaměřit a při jakém chování by měli zpozornět?

ADHD nebo ADD jsou poměrně časté

Ze statistik vyplývá, že lékaři diagnostikují ADHD u 5-7 % dětí, ve skutečnosti jich však může být až 11 %. Jedná se přímo o poruchu pozornosti s hyperaktivitou. Další, neméně známá porucha, je ADD (Attention Deficit Disorder), která se řadí mezi běžné poruchy pozornosti, ale bez hyperaktivity a je také velmi rozšířená. Děti s ADD se projevují zasněně jakoby uzavřené ve svém fantazijním světě. Často trpí pomalostí při vzdělávacích aktivitách a zdají se být duchem nepřítomné. Při zábavných činnostech se dokáží do činnosti plně ponořit. Jak poznat ADHD, čím se odlišuje od ostatních poruch nebo onemocnění?

Neklid při učení i při jídle

Nejzásadnějším znakem ADHD je u dítěte neklid za všech okolností i ve chvílích, kdy je to nejméně vhodné. To platí pro chování ve třídě při výuce, při jídle, rodinném obědě nebo večeři. Dítě s ADHD nevydrží sedět, vstává a pohybuje se a nelze jej jakýmkoli způsobem zastavit. Neklid se projevuje také dalšími zbytnými pohyby nebo kýváním.

Impulzivní chování

Dalším neméně nápadným znakem je impulzivní chování, dítě často reaguje bez domýšlení následků. Vlivem impulzivity mohou děti způsobit nehody nebo dělat věci, při kterých jim dokonce hrozí zranění nebo se mohou dostat do ohrožení života. „Vběhnutí do silnice, pohyb do výšek po žebřících nebo zapnutí knoflíků na sporáku, to vše jsou situace, které mohou děti s ADHD způsobit a hrozí jim při nich zranění,“ upozorňuje doktor Tom Brown, psycholog se specializací na ADHD.

Potíže se soustředěním a časté snění

Některé děti trpí velkými potížemi se soustředěním, ale nejsou příliš hyperaktivní nebo impulzivní. Mají svůj vlastní svět, ve kterém dlí a poddávají se častému snění. Nepozornost je dalším ze symptomů ADHD. Takové děti se nedokáží delší dobu soustředit na jednu konkrétní věc, naprosto jim chybí pochopení pojetí času a mají velký problém s rutinními nebo opakovanými úkony.

Neposlušnost

Jak mohou rodiče poznat rozdíl mezi neposlušností a ignorací rodičovských pokynů a ADHD chováním? Děti s ADHD chtějí poslouchat, ale nemají schopnost se soustředit, jejich neposlušnost, odmlouvání a vzdorovitost vychází z poruchy soustředění nebo potíží s pamětí a zapamatováním si jednotlivých pokynů.

Další projevy:

  • Roztržitost
  • Poruchy paměti
  • Potíže s motivací
  • Přílišné emoční výkyvy
  • Neuspořádanost

Úvodní obrázek: Freepik, Zdroj: Thehealthy.com