Sociálně úzkostná porucha: Když vám přehnaná plachost brání v normálním životě

Sociálně úzkostná porucha, označována také jako sociální fobie, je druhem úzkostné poruchy, která způsobuje extrémní strach, jakmile se jedinec vyskytne v sociálním prostředí. To znamená, že lidé s touto poruchou mají potíže komunikovat s ostatními lidmi, poznávat nové lidi a účastnit se jakýchkoli společenských setkání. Přesto, že pacienti chápou své iracionální obavy a považují je za nepřiměřené, cítí se bezmocní v jejich překonávání. Sociálně úzkostná porucha ovlivní jejich život natolik, že jedinec není schopen chodit do práce, studovat a rozvíjet úzké mezilidské vztahy mimo okruh své rodiny.

Příznaky sociálně úzkostné poruchy

Příznaky sociálně úzkostné poruchy se mohou objevit už kolem věku 13 let.

Mezi fyzické příznaky sociální fobie patří:

 • Červenání v obličeji
 • Nevolnost
 • Nadměrné pocení
 • Třas a chvění
 • Potíže s mluvením
 • Závratě
 • Zrychlený srdeční tep

Psychologické příznaky mohou zahrnovat:

 • Silné obavy ze společenských situací
 • Strachování se dny nebo týdny před společenskou událostí
 • Vyhýbání se sociálním situacím nebo ústup do pozadí
 • Rozpaky, že si ostatní lidé všimnou vašeho stresu a nervozity
 • Potřeba alkoholu k zvládnutí společenské situace
 • Vynechání školy nebo práce kvůli úzkosti

Je naprosto normální, že se člověk cítí nervózní ve větším počtu lidí, ale pokud vám neustálý strach, že budete souzeni ostatními, nedovoluje žít společenský život, docházet do školy nebo do práce, je pravděpodobné, že se u vás rozvinula sociálně úzkostná porucha.

Obrázky: Freepik