Srdeční choroby jsou největším zabijákem společnosti. U žen se často projevují jinak

Kardiovaskulární choroby jsou největším zabijákem lidí v civilizované západní společnosti. Podle českého statistického úřadu je některá z nemocí srdce a cévního systému příčinou úmrtí téměř poloviny všech zemřelých Čechů. A tento počet meziročně neustále narůstá. I když ale mohou být tyto choroby smrtelné, u většiny lidí jim lze poměrně snadno předcházet. Stačí včas přijmout a dodržovat změny životního stylu a můžete tím prodloužit svůj život.

Typy a symptomy onemocnění srdce

Kardiovaskulární onemocnění jsou veškeré choroby srdce a cév v širším smyslu. Patří sem kromě jiného třeba vysoký krevní tlak, mozková či srdeční příhoda nebo některá z forem ischemické choroby, jíž v České republice každoročně onemocní více než osm set tisíc lidí.

Onemocnění srdce v užším slova smyslu existuje o něco méně, přesto však se týkají vysokého procenta populace. Níže naleznete výčet srdečních chorob včetně jejich typických příznaků.

 1. Arytmie – abnormální srdeční rytmus
 2. Ateroskleróza – vápenatění tepen
 3. Kardiomyopatie – tuhnutí či ochabnutí srdečního svalu
 4. Vrozené srdeční vady – různé defekty a nepravidelnosti, s nimiž se člověk už narodí
 5. Ischemická choroba srdeční – hromadění plaku v srdečních tepnách
 6. Infekce srdce – zánětlivé procesy spojené s působením bakterií, virů nebo různých parazitů

Příznaky srdečních chorob u žen

I když to může znít zvláštně, ženy často pociťují jiné příznaky srdečních onemocnění než muži, zejména v případě ischemické choroby srdeční a některých dalších. Studie z roku 2003 se zaměřila na příznaky nejčastěji pozorované u žen, které prodělaly infarkt. Kupodivu se zjistilo, že mezi hlavní příznaky nepatřily „klasické“ symptomy infarktu, které popisují učebnice, jako je bolest na hrudi či brnění, ale mnohem častěji docházelo k úzkostem, poruchám spánku či nevysvětlitelné únavě.

Více než 80 procent žen přitom uvádělo, že tyto symptomy pociťovaly nejméně jeden měsíc před infarktem. Potíž je v tom, že tyto symptomy lze velmi snadno zaměnit za jiné, méně závažné stavy, jako je deprese, menopauza či úzkostlivá porucha.

Mezi běžné „ženské“ příznaky srdečních onemocnění patří:

 • Závratě
 • Bledost
 • Dušnost a mělké dýchání
 • Mdloby
 • Nevolnost
 • Úzkost
 • Zvracení
 • Bolest čelisti, krku a zad
 • Studený pot
 • Zažívací potíže spojené s bolestmi na hrudi a v oblasti žaludku

Jaké jsou příčiny vzniku srdečních chorob?

Většina kardiovaskulárních chorob bývá zapříčiněna životním stylem, zejména pak nevhodným způsobem stravování a nedostatkem pohybu. Některé choroby jsou však specifické, protože na jejich vzniku se podílejí i další druhy patogenů, přičemž jen některé z nich je možné vědomě ovlivnit, případně se jednotlivé cévní a srdeční problémy provazují mezi sebou.

Na tomto poli vyniká srdeční arytmie, která je zároveň jednou z nejčastějších chorob srdce v populaci. Ta bývá způsobena cukrovkou, ischemickou chorobou srdeční, vrozenými vadami, vysokým krevním tlakem, ale také stresem a úzkostí, nadměrným užíváním alkoholu nebo kofeinu, případně některými užívanými léky, potravinovými doplňky či bylinnými přípravky.

Druhou specifickou chorobou je kardiomyopatie, která se dělí na tři typy, z nichž každý způsobuje něco jiného. Dilatační kardiomyopatie je jednak nejběžnější a jednak je zvláštní v tom, že není dosud plně objasněno, co přesně ho způsobuje. Může být důsledkem předchozího poškození srdce drogami, infekcemi nebo infarktem anebo se může jednat o zděděný stav či výsledek nekontrolovaného krevního tlaku. Hypertrofická kardiomyopatie se obvykle dědí a omezující kardiomyopatie je opět z hlediska příčin nejasná, nicméně v podezření je hromadění zjizvené tkáně či abnormální hromadění bílkovin.

Úvodní obrázek: Freepik, Zdroj: Healthline.com