Studie z Číny uvádí novou průměrnou inkubační dobu koronaviru

Nová data z čínského Wu-chanu naznačují, že inkubační doba covid-19 může být delší, než se odborníci původně domnívali. Průměrná inkubační doba může být dle nových údajů delší než jeden týden.

Co je inkubační doba?

Inkubační doba onemocnění je čas mezi infekcí a výskytem příznaků. I když se může u každého člověka lišit, pochopení průměrné inkubační doby infekčního onemocnění je zásadní pro jeho překonání. Podle ní se například určuje délka karantény, způsob přenosu choroby nebo zdroj ohniska. Pro covid-19 jsou aktuální odhady inkubační doby v rozmezí 4 – 5 dní, ale nyní se objevují určité nejistoty. Nová studie odhaduje inkubační dobu na 7,76 dne. Studie je založena na dosud největším počtu pacientů – údaje pocházejí z 1 084 potvrzených případů covid-19.

Určení nové inkubační doby

Vědci zjistili, že střední doba inkubace je 7,76 dne, zatímco průměrná doba inkubace je 8,29 dne. V některých případech byla inkubační doba dokonce i mnohem delší. U 10% zahrnovala více jak 2 týdny a u 1% dokonce i více jak 20 dní. Nejmladší osobou zahrnutou do studie bylo šestiměsíční dítě, nejstarší bylo 86 let. Vědci odhadli inkubační dobu pomocí matematického přístupu zvaného teorie obnovy, jenž umožňuje studovat pravděpodobnost procesů v čase. Jednou z velkých výhod aplikace tohoto postupu je, že snižuje zkreslení vzpomínek na minulé události, například při cestování.

Je nutná delší doba karantény?

Zjištění delší inkubační doby může mít důležité důsledky pro karanténní období, které je zpravidla na 14 dní. Nyní obecně platí, že každý, kdo je v kontaktu s nakaženým, by měl nastoupit do izolace na 2 týdny. Pokud je inkubační doba delší než 14 dní, existuje šance, že by někdo mohl virus od dané osob převzít i na konci karanténní doby.

Obrázky: Freepik