Těhotenství v pozdním věku může být nebezpečné a riskantní. Má však své neoddiskutovatelné výhody

Ačkoli lékaři často varují před těhotenstvím v pozdním věku, poslední výzkumy ukázaly, že to nemusí být tak vážné. Pravděpodobnost početí je snížena, dítě je ohroženo mnoha rizikovými faktory (včetně vrozených vad) a i samotná maminka může těhotenství a porod snášet mnohem hůře, než  mnohem mladší ženy. Na druhou stranu ale existují i dobré zprávy týkající se mateřství v pozdním věku.

Rizika pozdního těhotenství

Ženy nad 35 let, které ještě nemají děti, a touží po nich, mají opravdu nejvyšší čas. Biologické hodiny tikají, a to může být děsivé. Počet vajíček, kterými žena disponuje, s postupem času klesají. Navíc těhotenství u ženy nad 35 let s sebou přináší mnohé komplikace nejen v těhotenství, ale také v životě malého dítěte. Ženě hrozí v těhotenství hypertenze nebo cukrovka, miminko zase ohrožují chromozomální abnormality, jako je Downům syndrom. Snaha o otěhotnění v takovém věku by měla být prodiskutována s lékařem, který může doporučit vitamíny vhodné ještě před samotným početím. Důležitá je zejména kyselina listová.

Lepší mozková aktivita

Mít dítě v pozdním věku znamená, že můžete posílit svou mozkovou aktivitu. Těhotenství může být stresující záležitostí, protože budoucí maminka se o zdraví svého miminka bojí. Na druhou stranu je později zapotřebí držet krok se svým dítětem. Například tím, že ho budete připravovat do školy, může znamenat protrénování vlastního mozku. Prokázaly to i provedené studie, které ukázaly, že ženy, které se staly matkami po dosažení 35 let, měly mnohem bystřejší mozek, než ženy, které se staly matkami již dříve.

Nižší riziko úrazu

Každá matka chrání své dítě, jak nejlépe může, bez ohledu na věk. Několik studií ale prokázalo, že riziko neúmyslného poranění, které vyžaduje lékařskou péči, je nižší s rostoucím věkem matky. Může to znamenat, že ženy si své vymodlené děťátko střeží. Toto tvrzení deklarovalo hned několik na sobě nezávislých studií, prováděných v Británii, Americe nebo například Japonsku.

Připravenost matky

Porodit a vychovávat dítě je velice náročné. Pravdou je, že to otřese dosavadním životem každé ženy. Jak se ale zdá, lépe to snášejí právě matky starší. Mít dítě vyžaduje velkou dávku dospělosti. A právě díky této emocionální zralosti mohou být starší matky lépe připravené na to své dítě vychovávat. I toto tvrzení je podloženo několika studiemi. Vyrovnané matky své děti méně často kárají a méně jim nadávají. Mají mnohem větší dávku trpělivosti, která je v mateřství velmi důležitá.

Lepší finanční stabilita matky

Ženy, které již dosáhly 35 let, podle studií vydělávají více, než ženy mladší. Také už existuje vyšší pravděpodobnost, že mají vyřešeno bydlení. To vše nahrává jednomu: jejich finanční situace je stabilnější, než u mladších matek. S tím je ale spojeno také to, že děti starších matek se déle vzdělávají, dosahují vyššího vzdělání, a to, že se dostanou na vysokou školu, je mnohem pravděpodobnější, než u dětí mladších matek.

Úvodní obrázek: Shutterstock, Zdroj: Parents.com