Tělesné neduhy, kterými tělo upozorňuje na rakovinu mozku. Za žádnou cenu byste je neměli ignorovat

Slovo „rakovina“ děsí za všech okolností, tím spíše, když se jedná o mozek. V mozku se může rozvinout toto onemocnění v každém věku bez ohledu na tělesnou konstituci. Mozkové nádory bývají nejčastěji sekundárního charakteru, důsledkem metastáz nádoru, který se vyskytnul v jiné části těla. Nejčastěji tomu bývá u nádorů prsu nebo v plicích, ale i tak nebývají časté. Ještě vzácnější bývají nádory vznikající přímo v mozku. Oba druhy jsou ale extrémně zákeřné, mají k tomu celou řadu doprovodných příznaků, které mohou být zaměnitelné za jiné onemocnění, také záleží na konkrétním místě vzniku přímo v mozku. Které příznaky rakovina mozku nejčastěji vykazuje?

Potíže s pamětí a koncentrací

Při nálezu nádoru na mozku v čelním laloku dochází u pacientů ke zhoršení paměti a koncentrace. Lidem s touto diagnózou se hůře myslí, mívají poruchy řeči nebo zapomínají rutinní a základní věci. Při potížích s pamětí a zapomínáním je vhodné navštívit lékaře.

Svalová slabost nebo paralýza

Při paralýze bez zjevné příčiny, jako je pád, nevhodný pohyb nebo špatný postoj, je dobré prověřit zdravotní stav v nemocnici. Může se jednat o slabost, ale také necitlivost rukou, nohou nebo obličeje, což může mít i jinou příčinu než právě nádorové onemocnění mozku.

Bolest hlavy

Další známkou, že s hlavou není něco v pořádku, jsou časté bolesti hlavy. Po určené diagnóze potvrzuje polovina pacientů s rakovinou mozku bolesti hlavy. Je to dáno růstem a tlakem nádoru na okolní tkáň, ale především na cévy a nervy, které se v tomto řídícím centru nacházejí. Není však nutné chodit k lékaři s každou bolestí hlavy, pravděpodobnost nádorového onemocnění je při těchto potížích mizivá, ale je dobré sledovat opakující se nebo zhoršující se bolesti. Také věnujte pozornost stavu, kdy bolesti hlavy neustoupí ani po lécích.

Epileptické záchvaty

U dvou třetin pacientů s nádorovým onemocněním hlavy se vyskytne alespoň jeden záchvat s křečemi. Epileptický záchvat bývá také prvním příznakem počínajících obtíží, vždy je vhodné kontaktovat lékaře a nechat posoudit svůj zdravotní stav.

Úvodní obrázek: Shutterstock, Zdroj: Newsitamea.gr , Thehealthsite.com