Temné stránky lidského charakteru. Zjistěte, který hřích ovládá jednotlivé špatnosti

Naše hříchy nás dokážou popsat jako nikdo a nic jiného. Poukážou na věci, které se raději snažíme utajit. Jste připraveni zjistit svou temnou stránku osobnosti? Čtěte dál a dozvíte se, co váš oblíbený hřích vypovídá o vašem charakteru. Dozvíte se, jaké jsou vaše slabiny a špatné vlastnosti.

Hněv

Hněv je zosobněním zlosti, která se dere na povrch a nosíme ji ve svém srdci. Je nebezpečná, protože nás nutí překračovat racionální zábrany a hranice normálního chování. Jestliže jste posedlí tímto hříchem, pak máte v sobě ukrytého démona. Vztek vás dokáže zcela pohltit, až nakonec nejvíce ublížíte sobě. Většinu času ho dokážete ovládat, ale někdy se vám zcela vymkne kontrole.

Nestřídmost

Je rozdíl mezi obžerstvím a láskou k jídlu. Milovníci jídla si je dokážou vychutnávat, zatímco nestřídmý člověk má nekonečnou touhu po jídle, která se nedá uhasit. Cpete se až do udušení. Tento hřích je sebezničující. Pokud jíte více, než vaše tělo potřebuje, pak sami sebe pomalu zabíjíte a nikdo vám s tím nedokáže pomoci.

Lenost

My všichni si občas užíváme nicnedělání, ale lenost je extrémem pohodlnosti. Celý váš život je jen o jídle a spánku. Výsledkem je, že jste neaktivní a neproduktivní a především sobečtí. Pokud je lenost vaším hříchem, nejste ničemu na tomto světě prospěšní. Staráte se jen o vlastní potřeby, berete si, co potřebujete, ale nevracíte nic zpět.

Chamtivost

Chamtivost je posedlost vlastnit věci, které nepotřebujete. Všechno chcete jen pro sebe, vůbec nemyslíte na ostatní. Jste-li chamtiví, jste velice materialističtí lidé. Chcete vždy jen to nejlepší a nejluxusnější a nikdy nemáte dost. Jste velice povrchní a vyhýbáte se vážným myšlenkám a rozhovorům. Je těžké s vámi vyjít po dobrém.

Žárlivost

Žárlivost je nespokojenost se štěstím někoho jiného. Přináší pocit deprivace a podkopává vaši sebedůvěru. Jestliže jste žárliví, ztrácíte svoje vlastní štěstí na úkor ostatních. Nemáte kontrolu nad svým životem a svými myšlenkami a zbytečně si znepříjemňujete vlastní život. Chováte se nepřiměřeně a můžete tím ublížit jak sobě, tak ostatním.

Pýcha

Pýcha je předposlední krok před úpadkem. Je to pocit nadřazenosti na základě vašeho úspěchu. Pokud jste pyšní, posuzujete lidi pouze na základě jejich postavení a máte tendenci je brát za podřadné. A tak se k nim i chováte. Pokud jednáte bez respektu a neuctivě, brzy ztratíte i své vlastní postavení a slávu. Především zůstanete v životě úplně sami.

Smilstvo

Toužíte po tělesném kontaktu s někým, nad kým nemáte kontrolu. Poukazuje to na váš zvířecí instinkt, který hledá pouze tělesné uspokojení namísto intelektuální konverzace. Zajímáte se pouze o fyzický kontakt a ignorujete emocionální vazbu. To znamená, že vaše tělo přebírá kontrolu nad vaším myšlením a brání vám v normálním fungování. To může ublížit vám i lidem okolo vás.

Úvodní obrázek: Shutterstock, Zdroj: Themindsjournal.com