TEST: Vyberte zvíře, které Vás jako první zaujme a přečtěte si, co o Vás tento výběr prozrazuje!

Celý život se o sobě něco učíme a často pak objevujeme absolutně nepředvídatelné rysy našeho charakteru. Zvířata, která si vybíráme a dáváme jim přednost, mohou mnohé prozradit o naší osobnosti a způsobu, jakým přemýšlíme. V tomto článku najde zajímavosti o své osobnosti, které jste možná do teď ani netušili.

Podívejte se na na obrázek zvířat a bez dlouhého přemýšlení  určete zvíře, které jste viděli jako první.

Tygr

Tygr ztělesňuje sílu a energii. Tento typ osobnosti má temperamentní charakter a často může být rebelem. Tygr je často v opozici a někdy může být nedisciplinovaný. Kvůli velkým cílům a ambicím může dosahovat v životě velkého úspěchu, zejména když naslouchá inteligentním radám a hloupé názory ignoruje.

Ale jako mnoho alfa osobností, tento typ není vždy úplně důvěryhodný. Tygři mohou riskovat a být bezohlední, což může vést ke katastrofě. Lidé, kteří nemají silnou vůli, mnohdy tygry nemohou vystát a nerespektují je. Pro tygra je důležité, aby své činy pořádně promyslel, protože i on se může mýlit.

Orel

Orel má vysoké ambice a udělá všek k jejich dosažení. Nadruhou stranu má i dobré srdce a stará se o ty, kteří potřebují jeho pomoc. Vždy se postaví na stranu slabších a utlačovaných. Vždy se můžete spolehnout na jeho rozhodnutí.

Zástupce tohoto typu se nebojí studu ani posměchu. Je sebevědomý, své schopnosti nepřecenuje a naopak ani nepodceňuje. Má velmi silné pouto k rodině. Tento typ člověka, dává přednost otevřenému vyjádření svého názoru, ale nedokáže rozpoznat podvod a intriky.

Ve společnosti se chová s aristokratickým postojem, což v ostatních lidech vyvolává závist.

Pes

Pes jse zosobnění věrnosti a intelektu. Je to upřímná a oddaná osoba. Tento typ osobnosti má velký smysl pro spravedlnost, který ovlivňuje jeho osobní i profesní život. Je to bojovník a v případě nespravednosti je ochoten se bít až do konce.

To může vést k dlouhým diskusím a dokonce i k hádkám s ostatními lidmi.

Má nadprůměrný intelekt, dokáže odhadnout ten správný momement, aby svými činy ohromil ostatní. Rozhodně je lepší být jeho přítelem než nepřítelem.

Pes nemůže vystát zradu. To platí nejen pro jeho osobní život, ale i pro ten pracovní.

 

Slon

Čest, vynikající duševní schopnosti, síla, moudrost a prestiž, to jsou hlavní rysy tohoto typu člověka. Slon se dá charakterizovat svou tvrdohlavostí a zápalem. Je orientován na kariéru a společenské postavení. Ve srovnání s tygrem dosahuje úspěchu v životě tím, že do datailů přemýšlí o každém svém kroku, nikoli svými ambicemi.

Rodina je pro člověka tohoto typu velmi důležitá. Potřebuje milující osobu, která mu pomůže přetavit sloní pesimismus na optimismus.

Veverka

Toto zvíře symbolizuje efektivitu, energii a oddanost. Veverka má vysokou inteligenci, předvídavost a vždy je velmi aktivní. Vždy se snaží být napřed o krok před ostatními.

Veverka je společností velmi oblíbená. Je velmi kumunikativní a lidé jsou kvůli jejímu optimismu rádi v její přítomnosti. Díky své životní energii se dokáže vyrovnat se všemi nepříjemnostmi a překážkami, které před ní život postaví.

Veverka ráda pozoruje a analyzuje život kolem sebe. Vždy hledí do budoucnosti a nikdy nezapomíná na svou rodinu a svůj původ.

Žába

Žába je vždy uvolněná a klidná. Tento typ osobnosti nikam nepospíchá a ke správným rozhodutím potřebuje čas, aby vše mohla dostatečně analizovat a promyslet. Žába je dobrým přítelem, která umí naslouchat a následně pomoci. Tomuto typu osobnosti pomáhá jeho moudrost v osobním i pracovním životě, někdy však čeká příliš dlouho a propásne tu správnou příležitost.

Jakmile se však rozhodne, vše nabere rychlý spád.

Obecně platí, že žáby jsou workoholici a jejich soustředěnost jim pomáhá v dosažení jejich cílů

Ryba

Ryba se pyšní perfektní intuicí. Dokáže zachovat tajemství a má tendenci žít o samotě.

Ryby jsou náchylné k výkyvům nálad, ačkoli to kvůli svému výrazu nemusí být zřejmé. Někdy může tento typ osobnosti působit na ostatní lidi záhadně. Ryba se však nesnaží se nic skrývat a svou energii si šetří na ten správný moment.

Které zvíře jste vybrali vy? Pokud se vám tento test líbí, tak ho nezapomeňte SDÍLET!

zdroj: brightside.me