TEST: Způsob držení hrnku nebo sklenice prozradí mnohé o vaší osobnosti. Do jaké skupiny se řadíte vy?

Všechny naše zvyky jsou přímo závislé na našich psychologické charakteristice. Prostřednictvím pohybu člověka můžete okamžitě určit jeho náladu, jak se cítí ve společnosti, mluví-li pravdu nebo lže. Takové věci, které precizní pozorovatel může určit, začínají právě u gestikulace. Dnes se dozvíte, jak poznáte charakter člověka, jakmile se podíváte na jeho způsob držení hrnku nebo sklenice.

Držení se zvednutým malíčkem

Takový způsob hovoří o výrazných vůdčích kvalitách. Jste člověk milující svobodu, vždy věříte ve své schopnosti a nikdy nevybočíte z vytyčené cesty. Víte, co chcete od života a v případě selhání se dokážete rychle rozhodovat pomocí rozvinuté intuice a logiky. Máte dobré srdce a vidí to tak i ostatní. Jedinou nevýhodou je přílišná láska. Někdy stojí za to dát šanci někomu jinému.

Držení oběma dlaněmi

Jste nedílnou součástí týmu – víte, jak naslouchat, jste empatičtí a díky tomu můžete snadno najít nové přátele a snadno se připojit k jakékoliv skupině. Jste duší společnosti, o které se ví, že s ní není nuda. Pokud se snažíte uspět sami, budete muset zapracovat na svých vůdčích dovednostech a své vlastní jedinečné strategii. Pokud vám ovšem role úspěšného člena týmu vyhovuje a nevidíte sami sebe jako velkého šéfa, udržujte si dobrou práci, jakou máte.

Držení celou pěstí

Jste chodící klid a opatrnost. Ne každý vás vyvede z míry. Obvykle nevěnujete pozornost prázdným provokacím. Z důvodu vaší neotřesitelnosti vás ostatní považují za osobu vybočující ze skupiny. Pokud chcete ve svém životě více komunikace, nebojte se projevovat emoce, i když jen příležitostně.

Ve čtení článku pokračujte na další stránce

Držení za dno

Jste velmi rozumná osoba. Jakékoliv jednání máte předem promyšlené a spočítané do posledních detailů. Jste skutečný stratég. Vždy si vyberete rozum místo srdce. Nechcete být sám, ale ani nedovolíte okolí se k vám příliš přiblížit. Váš hlavní problém je neustálý strach z chyb. Pokuste se někdy jednat prostřednictvím intuice a srdce.

Držení s pomocí druhé ruky

Jste velmi zranitelní a působiví. Vaše okolí musí pochopit dítě, které se ve vás ukrývá. Potřebujete péči a podporu. Abyste se stali méně závislými na ostatních, musíte rozvíjet své silné stránky, snažit se rozhodovat bez cizí pomoci a převzít zodpovědnost i za své činy a jejich následky.

Držení za horní část

Často se pohybujete pouze ve své komfortní zóně, snažíte se neobtěžovat své okolí a nedávat najevo, co se děje ve vašem srdci. Zároveň jsou chvíle, kdy jste současně velmi uvolnění, energičtí a mnozí vás považují za dobrodruha. Musíte se naučit přemýšlet o důsledcích vašich rozhodnutí. Někdy se nemůžete nechat unášet vzniklou situací. Snažte se upřednostňovat sebe a někdy také zvážit veškeré výhody a nevýhody.

zdroj: sovkusom.ru