To, co vidíte v této slavné optické iluzi, zcela závisí na vašem věku

Jedna z nejstarších optických iluzí na světě, kterou lze interpretovat rozličnými způsoby. Dokonce se na výzkumu této optické iluze podíleli i odborníci a psychologové, kteří tvrdí, že se jedná o obraz, jehož odpověď je spojená s předsudky ohledně věku.

Co je optická iluze?

Optický klam nebo optická iluze je obraz, který oko snímá, ale mozek interpretuje jinak. To znamená, že mozek svou odpovědí klame, a dokonce odpovědí na tyto optické klamy může být něco, co se na obrázku vůbec nevyskytuje. Optická iluze s názvem „Moje žena a moje tchýně“ patří mezi nejstarší obrázky tohoto typu na světě. Již v roce 1888 se objevila na pohlednici v Německu, poté byla použita znovu v roce 1915, kdy motiv použil britský karikaturista v humorném časopise.

Žena versus tchýně

Sledovaný obrázek obsahuje dvě odlišné kresby postav. Můžete rozeznat mladou ženu se stočenou hlavou hledící do dáli nebo starou ženu s ostrými až děsivými rysy a úpěnlivým pohledem doleva. Právě stará žena nevypadá příliš příjemně, možná i z toho důvodu autor použil kontrastní název.

Co uvidíte? Záleží na věku

Na tento optický klam se zaměřili také australští psychologové, kteří jej zahrnuli do studie o výzkumu předsudků, konkrétně ageismu. V rámci výzkumu takřka 400 osob odpovídalo po 30 vteřinách dívání se na obraz na otázku, zda vidí mladou nebo starou ženu. Respondenti, muži i ženy, ve věku 18 až 68 let odpovídali tak, jak zněla hypotéza. Podle svého věku, tudíž mladí lidé měli tendenci vidět mladou ženu, zatímco lidé ve zralém věku naopak postarší dámu.

Předsudky v souvislosti s ageismem

Podle autorů studie předsudky související s věkem ovlivňujícím interpretaci obrazu na podvědomé úrovni, což se také potvrdilo. Přestože je tedy vnímání za pomoci oka nervovým procesem, kdy oko vysílá signály do mozku, nelze zpochybnit také sociální podvědomí, které je ovlivněno sociálním cítěním, společenskou situací, věkem a dalšími faktory.

Úvodní obrázek: Wikimedia Commons, Zdroj: Ohmymag.co.uk