Lidé, kteří z vás vysávají energii. Pokud ve svém okolí takovou osobu máte, okamžitě se od ní odstřihněte

Zatímco někteří lidé nás pozitivní energií nabíjejí, existují také ti, kteří nás o energii dokážou připravit. Někdy si ani neuvědomujeme, že podléháme něčímu vlivu nebo že na nás dané osoby působí velice nezdravě. Na každém člověku se dá najít něco dobrého. Obzvláště pokud patříte mezi lidi, kteří se snaží vidět na lidech jen to dobré, můžete být snadno ošáleni. Anebo vidíte i špatné stránky, ale přesto je pro vás těžké se takových lidí zbavit. Bez ohledu na to, jak negativně vás ovlivňují.

Lidé, kteří chtějí hodně, ale dávají málo

Každý z nás si zaslouží najít hodného partnera nebo třeba dobrou práci. Existují lidé, kteří mají pocit, že právě oni mají nárok na všechno. A lidé v jejich okolí jsou tu od toho, aby jim to dopřávali. Pokud se člověk nedočká toho, co chce, ani lichotkami, ani zastrašováním, je zle. Pokud této osobě splníte její přání, bude zase úžasná a naprosto bez chyby. To ale není dobře. Měli bychom ze vztahu dostávat tolik, kolik do něj vkládáme.

Lidé, kteří nás záměrně rozčilují

Každý máme určitou věc, která nás naprosto vždycky rozčílí. Doma může jít o neuklizený hrnek od ranní kávy, v práci například o nepořádek na pracovním stole apod. I  člověk, který dokáže tolerovat spoustu lidských zlozvyků, má něco, co ho vždy rozčílí. A tuto hranici může překročit kdokoliv. Pokud ale daná osoba zjistí, že vám určitá věc vadí, obvykle si dá pozor na to, aby se to příště neopakovalo. Malé množství lidí se ale bude snažit tuto hranici překračovat pořád a pořád, jen aby vás rozčílili. Nemá smysl se s nimi záměrně stýkat. Vyhýbejte se jim.

Manipulátoři

Manipulátor může být ten, kdo vidí, že jste v úzkých a rozhodne se toho využít. Z toho jasně plyne, že se asi nebude jednat o osobu, kterou chcete mít ve svém okolí. Chybí jim úcta a slušnost a jediní, koho respektují, jsou oni sami. Přerušit jakékoli styky s manipulátorem ve vás nemusí vyvolávat vůbec žádnou lítost. Ne vždy však takového manipulátora odhalíte zpět. A v momentě, kdy si k němu vytvoříte určité pouto, už není tak jednoduché držet si ho od těla.

Lidé, kteří se neomlouvají upřímně

Každý z nás občas udělá chybu. Je to lidské a je to normální. Pokud svou chybou ale ovlivníme ostatní lidi (a to negativně), měli bychom se omluvit. Taková omluva ale musí být upřímná, abychom ji mohli brát vážně. Pokud se někdo omluví a přitom to nemyslí vážně, asi  mu těžko odpustíte. Pro osobu, která sice vyslovuje slova omluvy, ale nemyslí je vážně, můžeme mít jeden výraz: psychopat.

Věčná oběť

Lidé, kteří svádějí své neúspěchy (nebo jen neschopnost dosáhnout úspěchu) na ostatní nebo třeba na systém, jsou lidé velmi negativní. Nejsou schopni převzít zodpovědnost za svůj život, protože NESPRAVEDLNOST jim nedovoluje žít život takový, jaký by chtěli.

Úvodní obrázek: Freepik, Zdroj: Powerofpositivity.com