Vakcína proti chřipce poskytuje i další přínosy. Několikaletý výzkum dokazuje snížení rizika mrtvice

Nedávná studie ukázala, že každoroční vakcína proti chřipce snižuje riziko mrtvice. Podle výzkumníků může očkování proti chřipce snížit riziko mrtvice u dospělých. Provedli studii, která se zabývala zdravotními záznamy více než 4 miliónů lidí v období 9 let.

Očkování proti chřipce přináší další výhody

Výsledky studie naznačují, že očkování proti chřipce by mělo být důrazně doporučováno všem lidem z mnoha jednoduchých důvodů. Nyní se k nim přidal další, velice významný. „Je známo, že vakcína proti chřipce snižuje riziko srdečního infarktu a hospitalizace u lidí se srdečním onemocněním. Chtěli jsme vědět, zda vakcína proti chřipce má stejné ochranné vlastnosti i pro ty, kteří jsou ohroženi mrtvicí,“ říká výzkumný pracovník. „Naše zjištění ukazují, že riziko mrtvice je nižší u jedinců, kteří nedávno přijali vakcínu proti chřipce. To platilo pro všechny dospělé, nejen pro ty, kteří jsou vystaveni vysokému riziku mrtvice.“

Studie vzala v úvahu mnoho faktorů

Výzkumníci vzali v úvahu řadu faktorů, včetně věku, užívání antikoagulancií, a rizikových aspektů, jako jsou chronické zdravotní stavy. „Zjistili jsme, že riziko mrtvice výrazně kleslo během 6 měsíců po očkování proti chřipce,“ vypovídají vědci. „Výsledky naznačují, že rozšířené očkování proti chřipce v dané komunitě může být životaschopnou strategií veřejného zdraví k prevenci mrtvice.“

Vědci tvrdí, že dvě silné stránky této studie spočívají v tom, že použila data z celé populace po dobu 10 chřipkových sezón a byla provedena v místě s jediným univerzálním systémem zdravotní péče. „Víme, že infekce horních cest dýchacích často předcházejí infarktu a mrtvici. Prevence nebo snížení závažnosti chřipky poskytuje ochranný faktor, zejména pro mrtvici. Ochranné spojení bylo velmi silné. Viděli jsme, že prospívá jak mužům, tak i ženám a že došlo k jasnému snížení rizika mrtvice s rostoucím věkem u těch, kteří obdrželi vakcínu proti chřipce.“

Úvodní obrázek: Shutterstock, Zdroj: scitechdaily.com