Varovné příznaky, které předcházejí roztroušené skleróze. Včasná diagnostika umožní zahájení léčby a zpomalení rozvoje choroby

Roztroušená skleróza se může projevovat celou škálou různých příznaků. V rámci nového výzkumu však vědci propojili některé zdravotní problémy s později diagnostikovaným onemocněním roztroušenou sklerózou. O jaké příznaky jde, které by se neměly podceňovat a které mohou vést později k rozvinutí této závažné choroby?

Poruchy spánku i duševní obtíže

U jedinců s poruchami nervového systému, které se projevují bolestmi, spánkovými nebo duševními obtížemi, může být později diagnostikována roztroušená skleróza. Podle vědců je dokonce pravděpodobnost této diagnózy až 4krát vyšší než u lidí, kteří těmito obtížemi netrpí. U psychických onemocnění je pravděpodobnost vyšší o 50 procent. Pro stanovení diagnózy roztroušenou sklerózou se používá vyšetření magnetickou rezonancí, pacientům se vyšetřuje mícha a podstupují test nervových impulsů.

V rozsáhlé studii analyzovali data o 81 tisících pacientech

Vědci z Kanady se zaměřili na data o 14 tisících jedincích před diagnostikováním roztroušenou sklerózou, které porovnávali s daty dalších 67 tisíc lidí, kteří tímto onemocněním netrpí. Společné rysy pak lékaři porovnávali a jednoznačně vyplývá, že lidem, kteří trpí fibromyalgií, což je chronický syndrom vyznačující se bolestí svalů, šíje nebo zad, je diagnostikována roztroušená skleróza až 3krát častěji. Obdobně u syndromu dráždivého tračníku je to až 2krát více případů než u běžné populace bez těchto obtíží.

Vyšší míra antidepresiv a antibiotik

Lékaři také ze záznamů z let 1984 až 2014 zjistili, že těmto pacientům jsou častěji předepisovány léky, především antidepresiva nebo antibiotika na potíže s kostmi nebo svaly, na nervová a infekční onemocnění a záněty genito-močového traktu. V další studii se proto tým vědců chce zaměřit na rozpoznatelné vzorce vyplývající z dat související s pohlavím nebo věkem ve vztahu k roztroušené skleróze tak, aby se dalo onemocnění rozpoznat v rané fázi.

Úvodní obrázek: Shutterstock, Zdroj: Pharmacytimes.com