Varovné signály mozkového aneurysma. Rozpoznejte tento problém, než bude příliš pozdě

Aneuryzma je oslabení, ke kterému dochází v určitém bodě cévní stěny. To umožňuje vytvoření sraženiny, když krev prochází cévou a vyvíjí tak na bod zvýšený tlak. Prakticky to vypadá jako malý balonek, který může každou chvíli prasknout. Pokud se tento balonek vytvoří v cévě mozku a praskne, krev se dostane do okolních tkání a může dojít k velkému poškození tkání.

Vědět o něm vůbec nemusíte

Aneuryzma většinou není patrné, dokud nedojde k jeho prasknutí. Podle odborníků má aneuryzma 6 až 9 procent populace, aniž by o tom věděli. Naštěstí k prasknutí nedochází vždy, takže se o něm nemusíte vůbec dozvědět. Lékař ho u vás může najít pomocí magnetické rezonance nebo jiného vyšetření. Ani v tomto případě ale nečekejte žádnou léčbu. Pokud není aneuryzma velké a nemáte v rodinné anamnéze prasknutí aneuryzmatu, lékaři obvykle žádnou léčbu nedoporučují.

Co se stane, když praskne?

Pokud k prasknutí dojde náhle, krev bude několik vteřin unikat do okolních tkání, dokud krevní destičky nevytvoří sraženinu. Lékaři u některých pacientů pozorují drobné úniky krve již několik dnů nebo týdnů před samotným prasknutím. Únik krve zvyšuje nitrolební tlak a narušuje běžný průtok krve do mozku. Bohužel riziko úmrtí je velmi vysoké (30 – 50 procent pacientů). Jedinou záchranou je okamžitý převoz do nemocnice.

Příznaky

Hlavním příznakem charakteristickým pro tuto nemoc je velmi silná bolest hlavy. Někteří pacienti ji popisují jako úder blesku do hlavy. Objevit se může kdekoli na hlavě, ale často se zaměřuje na oči. Jedná se o takovou bolest, kterou rozhodně nebudete schopni ignorovat a okamžitě musíte navštívit lékaře. Bolest hlavy je často doprovázena ztuhlým krkem, necitlivostí obličeje a citlivostí na světlo. Objevit se ale mohou také záchvaty, slabost, rozmazané vidění nebo extrémní únava. Pokud se s tímto setkáte, ihned jeďte do nemocnice.

Úvodní obrázek: Shutterstock, Zdroj: Prevention.com