Vědci dešifrovali, co se odehrává v mozku ženy po porodu, a jak to ovlivňuje další život

Stát se matkou je velmi emotivní, jedinečný a život proměňující zážitek. Je tedy pochopitelné, že společně s touto životní změnou se proměňují i způsoby, jakými žena jedná a jak přemýšlí. Tyto emoční změny jsou do značné míry neurologické. Ještě předtím, než žena porodí, se v jejím mozku v důsledku těhotenství a působení hormonů odehrávají různorodé změny.

Pocity mateřské lásky

Zvyšuje se aktivita v oblastech, které kontrolují empatii, úzkost a sociální interakci, což na základní úrovni pomáhá matkám, aby si vybudovaly úzký a pevný vztah ke svým dětem. Tyto mateřské pocity ohromné ​​lásky, ochranářství a neustálých starostí jsou běžné a začínají již na úrovni mozku. Mapování mozku matky je také klíčem k pochopení toho, proč tolik nových matek prožívá úzkost a depresi. Odhaduje se, že jedna ze šesti žen trpí poporodní depresí a mnoho z nich má obsesivní sklony, nemohou spát, nebo trpí přehnanými obavami o život dítěte.

Mozek se mění

U nových matek dochází ke změnám v mnoha oblastech mozku. Patrný je značný růst oblastí mozku zapojených do regulace emocí, v oblastech souvisejících s empatií, ale také v tom, čemu říkáme mateřská motivace. U zvířat a lidí v období po porodu existuje obrovská touha starat se o své vlastní dítě. Vylepšené funkce mozku způsobují, že je žena mimořádně citlivá na potřeby svého dítěte, zatímco nával hormonů pomáhá vytvářet smyčku pozitivní zpětné vazby, která motivuje chování matky.

Zmenšení některých částí

Výsledky získané pomocí magnetické rezonance ale také například odhalují, že ženám se po porodu některé části mozku zmenšují. Jedná se především o oblasti, které jsou zapojené do řešení sociálních problémů – může jít třeba o schopnost odhadování přání a záměrů ostatních podle jejich chování, gest a mimiky. Zmenšit se také mohou oblasti odpovědné za paměť a vzpomínky. Znamená to však, že by ženy po porodu byly jednoduše hloupější? Ne, tak to není. Víme, že velikost mozku nijak nesouvisí s inteligencí. Naopak se zdá, že úbytek mozkové hmoty může ve výsledku znamenat i výhodu. Podobný úbytek mozkové hmoty totiž vědci zaznamenávají také během dospívání, kdy se mozek stále více specializuje a vyvíjí se pro přesnější funkce.

Změny bývají trvalé

Vědci sledovali mozky žen delší dobu a byli tedy schopni posoudit, zda se jedná o dočasné změny, nebo naopak přetrvávají už napořád. Mnoho oblastí mozku, které se během těhotenství a počátku mateřství zmenšilo, se už do svého původního stavu nevrátilo. Zdá se tedy, že je možné prokázat, že mateřství ženy proměňuje trvale. Je to ale také příprava na možné další těhotenství, při kterém již žena z toho důvodu nezažívá tolik změn, a proto bývá často pohodovější a připravenější.

Jaká je situace u mužů?

Muži vykazují podobné změny v mozku, když jsou silně a aktivně zapojeni do péče o dítě. Nezdá se ale, že by vyplavovaný oxytocin vedl k podobnému chování mužů. Ti cítí spíše silný ochranitelský pud, ale do svého dítěte nejsou obvykle tak „zamilovaní“ jako matky.

Úvodní obrázek: Shutterstock, Zdroj: Mother.ly