Zachyťte degenerativní změny včas. Nenápadné tělesné projevy, kterými tělo varuje před nastupující demencí

S přibývajícím věkem jsou problémy s pamětí poměrně běžné a není nutné se jimi znepokojovat. Přesto však existují příznaky, které bychom neměli ignorovat, protože ukazují na značný kognitivní pokles, který může být předzvěstí demence.

Příznaky demence mohou být nenápadné

Pokud je vám však diagnostikována demence, může dojít k významnému snížení ve více než jedné kognitivní oblasti a tyto změny viditelně ovlivňují váš každodenní život. To obvykle znamená, že osoba má problémy s pamětí i problémy v jazykových, vizuálních nebo prostorových schopnostech. Alzheimerova choroba je nejčastější příčinou, která postihuje 60 až 80 % lidí s demencí, ale existují i ​​jiné typy demence.

Zapomínáte věci, které jste se právě naučili

Všichni zapomínáme na věci, které nás nezajímají, ale s demencí máte potíže s uchováním nových informací do takové míry, že to ovlivňuje váš každodenní život. Může se to projevit například tak, že začnete přátelům klást ty samé otázky, na které vám již předtím odpověděli. Nebo si nebudete moci vzpomenout na podrobnosti televizního pořadu, který jste právě sledovali. Stále obtížnější je naučit se nové úkoly, jako je používání mobilního telefonu, i když máte dostupný návod.

Problémy s penězi

Spravujete stále finance domácnosti? Platíte své účty včas? Lidé s demencí mají často problémy s abstraktním myšlením, a proto pro ně může začít být obtížné vyznat se v počtech a financích.

Ztratíte se na známých místech

Ztráta paměti a zrakové a prostorové potíže mohou vést k dezorientaci, což má za následek, že lidé s demencí se mohou snadno ztratit, a to i na místech, která dobře znají.

Zapomínáte běžná slova

Kromě zapomenutí jmen a nemožnosti uchovat si nové informace nemusí být lidé s demencí schopni vybavit si slovo pro známý předmět, jako jsou hodinky nebo lednička. Mohou se také zastavit uprostřed věty nebo nemohou pokračovat v diskusi, protože si jednoduše nemohou vzpomenout na slova, která chtějí vyslovit.

Neustále ztrácíte věci

Když osoba bez demence hledá klíče nebo dálkové ovládání, může si vzpomenout na to, kde viděla tu věc naposledy nebo jít zpět ve svých činnostech, aby ztracenou věc našla. To ale člověk s počínající demencí přestává zvládat.

Vynechání společenských setkání

Osoba s demencí se může začít stahovat od přátel a vyhýbat se oslavám nebo jiným událostem zahrnujícím velké skupiny lidí.

Změny osobnosti

Lidé s demencí mohou být podrážděnější, méně tolerantní a frustrovaní. Tito lidé se často mění i ve svých návycích, najednou nemají rádi věci, které dříve dělávali, a chutnají jim jiná jídla nebo se jim líbí jiné filmy.

Kdo je nejvíce ohrožen demencí?

Rizikovým faktorem číslo jedna pro demenci je věk, který se exponenciálně zvyšuje každých deset let po dosažení 60. roku věku. Roli však hraje také genetika. Pokud máte rodiče nebo sourozence s demencí, je pravděpodobné, že i vy budete k onemocnění náchylnější. Demence také častěji postihuje ženy. Podle Alzheimerovy asociace jsou asi dvě třetiny všech lidí s demencí ženy. Snížit riziko může vhodná úprava životního stylu, včetně pravidelného cvičení, vyvážené stravy a udržování silných sociálních vazeb. Pokud si však všimnete některého z výše uvedených znaků, nejlépe uděláte, když navštívíte svého lékaře a poradíte se s ním o stavu vašeho mentálního zdraví.

Úvodní obrázek: Shutterstock, Zdroj: Prevention.com