Vědci Washingtonské univerzity zveřejnili studii dopadu cestovních omezení na lidskou psychiku a zdraví

Koronavirová pandemie cestování nepřeje. Dokonce se omezila možnost přejíždět mezi jednotlivými kraji v republice, natož cestovat do zahraničí. To spolu s dalšími represemi rapidně snižuje pocit štěstí a kvality života lidí. Během nedávného výzkumu se totiž zjistilo, že lidé, kteří cestují alespoň sto kilometrů od domova prožívají více pocitů životního štěstí.

Výzkumný tým z University of Washington nedávno uveřejnil studii, podle níž cestování a hovory o něm zvyšují celkové životní štěstí lidí. Studie odborného asistenta Chun-Chu Chena publikovaná v analýze cestovního ruchu zkoumala vliv častého cestování v rámci jednoho roku na duševní zdraví. Rozšířila tím sérii vědeckých poznatků, které spojují cestování s úlevou od stresu.

Během výzkumu vědci požádali 500 dobrovolníků, aby popsali důležitost cestování v jejich životě, kolik času tráví shromažďováním informací a plánování budoucích výletů a dovolených a kolik z těchto plánů během jednoho roku naplnili.

Cestování a plány itineráře činí život plnějším

Z odpovědí účastníků výzkumu se ukázalo, že více než polovina z nich během roku vyjela na více než čtyři výlety za účelem trávení volného času. Pouhých sedm procent uvedlo, že během roku necestovali vůbec. Dále výzkum odhalil, že lidé, kteří se více zapojují do shromažďování informací o turistických destinacích a diskutují o svých cestovních plánech s přáteli, podniknou pravděpodobně více cest než ti, kteří o dalším cíli nepřemýšlejí.

Nejvýraznější rozdíl se však ukázal v pociťovaném životním štěstí. Ti, kteří často cestovali alespoň na vzdálenost kolem 120 kilometrů od domova vyjadřovali větší pocit životního naplnění a pohody ve srovnání s těmi, kteří cestují málo nebo vůbec. Doktor Chen tuto skutečnost komentoval drobnou poznámkou o tom, že tento fakt by měl být brán v budoucnu velmi vážně s ohledem k návratu do normálu po koronavirové pandemii a s ní souvisejících přísných omezujících opatření.

Obrázky: Freepik, Zdroj: Washington.edu