Vlastnosti, kterými se projevuje vyspělá a silná osobnost

Vyspělá nebo silná osobnost je definována jako určitá kombinace vrozených i naučených atributů. Asi vás potěší, že většinu vlastností takové osobnosti si můžete osvojit. A pokud jde o ty vrozené, například intelekt nebo temperament, můžete je alespoň trénovat sebevzděláváním a cvičením v trpělivosti. Pokud jde o vlastnosti naučené, jejich základ si vystavíme už v raném dětství, s pomocí kouče nebo psychoterapeuta však na nich můžete zapracovat i v dospělosti.

Zdravé sebevědomí

Správně vybalancovat vlastní sebevědomí je jedna z nejobtížnějších věcí vůbec. Určitě znáte nepříliš schopné jedince, kteří si o sobě hodně myslí, a naopak nadané lidi, kterým v úspěchu brání zejména nízké sebevědomí a nedostatek snahy prosadit se. Pro získání správné míry sebevědomí a sebereflexe je dobré brát zpětnou vazbu a hodnocení ostatních vážně, ale nikoli osobně, a snažit se přistupovat k sobě stejným způsobem, jakým přistupujete k ostatním.

Sebeovládání

Pod tuto kapitolu můžeme zařadit celou řadu procesů seberegulace. Od dodržování vlastních předsevzetí a plánů až po ovládnutí impulzivního chování. To druhé přitom může být pro řadu lidí pozitivním a žádoucím povahovým prvkem, kreativní lidé se potřebují projevovat impulzivně, zatímco strukturované osobnosti z analytických profesí by se impulzivitě měly vyhýbat pokud možno úplně.

Na sebeovládání můžete zapracovat i za pomoci moderních technologií, existuje celá řada mobilních aplikací, které se na tuto oblast zaměřují. Známé jsou například:

  • Habitica
  • Todoist
  • Trello
  • nTask

Odolnost proti stresu

S předchozími dvěma body souvisí také naše schopnost vypořádávat se s nadměrným stresem. Vyspělá osobnost umí odložit problémy stranou a relaxovat, aby se stres nezačal projevovat psychosomaticky, ale zároveň před svými problémy nestrká hlavu do písku. Můžeme říci, že zdravé sebevědomí a sebeovládání jsou základními stavebními kameny naší obrany proti stresu.

Obrázky: Freepik