Vrozené srdeční vady: Jak se projevují a jaké jsou možnosti léčby

Vrozené srdeční vady patří mezi nejčastější vývojové vady vůbec, na celkovém počtu se podílejí ze 40 %, a týkají se oběhové soustavy a srdce. Některé se projevují hned po narození, ale jiné typy se nemusí projevit ani v dospělosti nebo naopak mohou být životu ohrožující, protože ovlivňují způsob, jakým protéká srdcem okysličená krev. Vzhledem ke špičkové prenatální péči v České republice je velká část těchto vad diagnostikována ještě před narozením. Jaké jsou příznaky těchto srdečních vad a jaké jsou možnosti moderní léčby?

Příznaky u vrozené srdeční vady

Mnohé vrozené srdeční vady se neprojevují žádným způsobem, proto se na ně nepřijde do dospělosti. Daný jedinec žije naprosto běžným způsobem bez ohledu na srdeční vadu, na tu se může přijít náhodně při souvisejícím vyšetření nebo při nadměrné fyzické aktivitě, taktéž při sportovních prohlídkách profesionálů. Jindy jsou naopak příznaky známé, u novorozenců může docházet v souvislosti s vrozenými srdečními vadami ke zvýšenému pocení a mívají potíže se sáním mateřského mléka, současně je trápí obtížně řešitelné zažívací obtíže. U dětí a mladistvých pak může docházet ke zhoršené výkonnosti, dušnosti a chronické únavě. Dospělé naopak trápí tyto příznaky:

 • Arytmie, abnormální srdeční rytmus
 • Dušnost, obtížné dýchání
 • Únava během zvýšené fyzické aktivity
 • Cyanóza, kdy dochází k namodralému zabarvení kůže, rtů, nehtů nebo sliznic
 • Otoky tkání nebo orgánů

Nejčastější vrozené srdeční vady

Mezi nejčastěji diagnostikované vrozené srdeční vady patří:

 • Defekt septa komor – asi 40 % všech vrozených srdečních vad
 • Defekt septa síní – asi 10 % případů
 • Aortální stenóza
 • Pulmonální stenóza
 • Sdružené komplexní vrozené srdeční vady

Kdy navštívit lékaře při potížích v dospělosti

Při zvýšené dušnosti, únavě a bolesti na hrudi je nutné vyhledat lékaře okamžitě. Při podezření na vrozenou srdeční vadu nebo při potížích v dětství je taktéž vhodné docházet pravidelně na kardiologické prohlídky. Vrozené srdeční vady může diagnostikovat pouze lékař na základě potřebných vyšetření, samoléčba může skončit dalekosáhlými nebo fatálními následky.

Léčba vrozených srdečních vad

Při diagnostikování vrozených srdečních vad u novorozenců dochází k léčbě okamžitě, některé potíže mohou postupem doby ustoupit, ale mohou se také s věkem nebo vlivem zvýšeného fyzického výkonu zhoršit. V tom případě záleží na závažnosti srdečních komplikací, někdy jsou nutné pravidelné prohlídky jednou nebo dvakrát ročně, jindy se přistupuje k farmakologické nebo chirurgické léčbě.

Farmakologická léčba

Lékaři mohou předepsat při vrozených srdečních vadách léky, které umožňují srdci, aby pracovalo efektivněji. Dále se přistupuje k léčbě:

 • Krevních sraženin
 • Úpravě nepravidelného srdečního tepu

Operace a chirurgické zákroky

Při vrozených srdečních vadách se přistupuje k různým operačním výkonům v dospělosti pro zajištění správného chodu srdce, když nedostačuje farmakologická léčba. V tom případě mohou lékaři rozhodnout o:

 • Voperování kardiostimulátoru
 • Zavedení katétrů
 • Nutnosti přistoupit k operaci otevřeného srdce
 • Transplantaci srdce

Úvodní obrázek: Shutterstock, Zdroj: Mayoclinic.org