WHO mění pokyny ohledně podoby a správného používání roušek

Obličejové roušky se během letošního roku staly přirozenou součástí života prakticky všech lidí po celém světě. Pandemie nového typu koronaviru přiměla vlády po celém světě vyhlásit povinnost nošení roušek na veřejnosti, aby se eliminovala možnost přenosu této rychle se šířící choroby. V průběhu času však dochází k vývoji doporučení ohledně podoby roušek a způsobu jejich použití, aby skutečně plnily svou funkci tak, jak mají. Proto nyní Světová zdravotnická organizace (WHO) vydala aktualizovanou sérii doporučení, jejímž cílem je co nejvíce zamezit dalším nákazám.

Roušky šijte ze tří vrstev, dvě jsou málo

Směrnice Světové zdravotnické organizace uvádí, že v případě podomácku šitých roušek by měly švadleny použít tři vrstvy bavlněné látky. Vnější vrstva by pak měla být z nepromokavého materiálu, vnitřní, která je v kontaktu s obličejem by naopak měla být schopná pohlcovat vlhkost a ta uprostřed má sloužit jako filtr. Tato sestava by měla zajistit, že skrze vlákna roušky neprojde vůbec nic ani zvnějšku dovnitř, ani zevnitř ven.

WHO rovněž ve svých doporučeních uvádí, že osoby, které už jsou infikované covid-19, pak také ti, kteří se o tyto nemocné starají a rovněž osoby starší šedesáti let, by pak neměli domácí roušky používat vůbec a namísto nich raději nosit roušky speciální chirurgické, které mají podle zdravotnické agentury mnohem lepší schopnost svého nositele i jeho okolí před koronavirem ochránit. Textilní šité masky jsou pak prý vhodné pro všechny ostatní, nicméně při jejich používání je třeba dodržet jistá pravidla a věnovat roušce zvláštní péči.

Při manipulaci s rouškou dodržujte pravidla

Světové lékařské špičky se shodli na tom, že lidé se sice přizpůsobili nošení roušek, nicméně manipulují s nimi způsobem, který rapidně snižuje až úplně neguje jakoukoliv jejich účinnost a schopnost ochránit je před nákazou. Proto ve svých směrnicích zároveň uvádí doporučení a návod, jak s rouškami správně zacházet, aby plnily svou funkci tak, jak mají.

Předně je prý nutné dotýkat se pouze gumiček a upevňovacích prvků a nesahat vůbec na kteroukoliv z vrstev roušky a kromě toho zajistit, aby mezi látkou a obličejem nebyla žádná mezera. Před a po umístění roušky na obličej by si pak člověk měl důkladně umýt ruce mýdlem nebo vydezinfikovat alkoholem. Pokud po sejmutí roušky není možné je vyprat v mýdlové vodě, což by bylo naprosto ideální, měly by být uchovávány v uzavíratelném váčku na zip.

Přesto všechno si je zdravotnická agentura vědoma toho, že roušky nejsou všespasitelné a doporučují i během jejího užívání pamatovat na ostatní ochranná opatření, jako je dodržování hygieny a dostatečného odstupu od ostatních lidí.

Obrázky: Freepik