Za pomalý notebook může prach. Odstraňte nečistoty svépomocí

Nový notebook nás zpravidla těší svou rychlostí, ale postupem času se jeho práce zpomaluje, zvyšuje se hlučnost a stoupá teplota. Všechny tyto faktory poukazují na hromadění prachu uvnitř zařízení. Což znamená, že jeho funkce se opětovně obnoví pouze správným vyčištěním.

Špatný provoz notebooku

Během užívání se do chladicího systému dostává prach, jenž se usazuje na součástkách. V důsledku toho může dojít k selhání různých částí zařízení. Chcete-li včas zabránit této nešťastné situaci, notebook vyčistěte. 

Čištění notebooku od prachu

Abyste se vyhnuli drahým službám v servisu, můžete si notebook vyčistit sami. Nejjednodušším způsobem je použít vysavač nebo kompresor, ovšem je třeba si uvědomit, že vysoký tlak vzduchu někdy může komponenty uvnitř počítače poškodit. Měli byste k celému postupu proto přistupovat opatrněji. Čistěte pouze ve vypnutém stavu.

Pokud tento postup nepomůže, zařízení odpojte a vyjměte baterii. Poté v souladu s pokyny notebook rozeberte. Při demontáži byste si měli zapamatovat, jak jsou umístěny všechny šroubky a další součásti. Základní desky se nedotýkejte, pouze z ní vysajte prach pomocí vysavače. Při čištění prachu nepoužívejte ani vatu ani hadříky. Při nesprávném zacházení byste totiž mohli způsobit zkrat. Zvláštní pozornost věnujte ventilátoru, kde se prach hromadí nejvíce a nejčastěji. Někdy jsou ventilátory odnímatelné, což usnadňuje jejich čištění. 

Jakmile jste hotoví, notebook znovu sestavte. Hlavně nepoužívejte hrubou sílu, v opačném případě můžete notebook poškodit.

Obrázky: Freepik