Žáci základní školy připevnili na strom důležitý vzkaz pro veřejnost. Šlo o zdraví zvířat

Před časem se žáci základní školy rozhodli pověsit na strom vzkaz. Jeho obsah všechny, kdo si jej přečetli, dojal. Dopis totiž poukazoval na důležitý problém. Šlo o zdraví ptáků a jejich krmení. Ne všechno krmení, které jim nabídnete, je pro ně nutně to dobré.

Skvělá akce žáků základní školy

O této akci žáků základní školy se můžete dozvědět ze sociálních sítí, kde je jejich důležitý vzkaz vyfocen a hojně sdílen uživateli internetu. Na jednom ze stromů v okolí školy se objevil důležitý dopis, jenž poukazuje na důležitý problém. Jen málokdo projde kolem bez povšimnutí.

Vzkaz mluví jasně

„Prosíme, nekrmte ptáky chlebem a rohlíky, protože po nich mohou zemřít. Pokud musíte, pak jedině obilím.“ Ve skutečnosti mají chléb a rohlíky velmi negativní vliv na žaludky ptáků, takže bychom je za žádných okolností neměli krmit tímto druhem potravy. Pokud pták sní hodně pečiva, může se u něj vyvinout osteoartróza, acidóza, dehydratace, poškození ledvin, otrava nebo průjem.

Kromě toho, když házíte chléb do rybníka, měli byste si být vědomi toho, že rychle znečišťujete životní prostředí. Nejlepší je krmit ptáky obilím, protože jedině tato potrava je pro ně bezpečná.

Základní škola předává důležité poselství

„Ke kontaktu s přírodou člověk používá všechny své smysly (pohled na berušku na listu, vůně posekané trávy, zvuk řeky, chuť lesních bobulí, dotek mokrého písku). Abychom si s ní vybudovali osobní vztah, základem tohoto kontaktu je respekt k Zemi, péče o ni a víra, že jsme součástí přírody,“ můžete se dočíst na webových stránkách základní školy.

Úvodní obrázek: Shutterstock, Zdroj: Filip Springe