Zdravotní rizika spojená s plísní na zdech

Normální množství plísně v životním prostředí obecně nepředstavuje významné zdravotní riziko pro lidi se správnou funkcí imunitního systému. Neexistuje žádný vědecký důkaz, který by potvrdil, že vystavení plísni způsobuje tak závažné zdravotní problémy, jako je například rakovina nebo plicní onemocnění. Avšak pravdou je, že někteří z nás mohou být citlivějšími a vdechnutí i malého počtu spor může u člověka vyvolat respirační problémy. Proto by každý z nás měl odstranit rozmnožování plísní ve své domácnosti, jinak se vystavujeme následujícím zdravotním potížím.

Uvolňování mykotoxinů

Některé formy plísní mohou do ovzduší uvolňovat mykotoxiny, toxické látky, které mají souvislost se vznikem zdravotních problémů, jako jsou bolesti, změny nálady, bolesti hlavy, ztráta paměti nebo krvácení z nosu. 

Alergie a podráždění

Lidé s alergiemi mohou být na vystavení plísním citlivější, proto, pokud s nimi přijdou do styku, mohou se u nich objevit tyto příznaky:

  • Rýma a ucpaný nos
  • Zarudlé oči
  • Suchý kašel
  • Kožní vyrážka
  • Bolest v krku
  • Dušnost
  • Astma
  • Plicní problémy

Infekce

Každý, koho trápí oslabený systém, například s nekontrolovaným HIV, pacient po transplantaci nebo člověk podstupující léčbu rakoviny, je vystaven ohrožení plísňovými infekcemi.

Obrázky: Freepik