Zhubněte díky probiotikům. Tyto střevní bakterie nejvíce pomáhají při dietě

Probiotika jsou důležitou součástí trávicího traktu, jelikož v podstatě tvoří střevní mikroflóru, tedy pozitivní bakterie, jež se podílejí na rozkladu a zpracování potravy na odpadní suroviny. Jak ovšem ukazují poslední výzkumy, není jejich význam pro tělo zdaleka tak dobře zmapován, jak by měl. Probiotické bakterie žijící ve střevech totiž udržují potřebnou rovnováhu v organismu a podporují imunitu. A kromě toho mohou být velmi prospěšné v případě, že se snažíte zhubnout.

Probiotika jako podpora hubnutí

Princip, jakým probiotika podporují hubnutí, není zcela znám. Předpokládá se ovšem, že se jedná právě o správné složení střevní mikroflóry, které k tomuto efektu přispívá. Výzkumy zabývající se touto problematikou vycházely z pokusů, jež byly provedeny na laboratorních myších, u nichž byla provedena operace směřující ke snížení hmotnosti. Po určité době byla těmto objektům odebrána střevní mikroflóra a transplantována do jedinců, kteří operaci nepodstoupili. Jak se ukázalo, myši s novou střevní mikroflórou dosáhly obdobné ztráty hmotnosti, jako ty po operaci. Lze tak předpokládat, že vyvážená střevní mikroflóra může být klíčem k optimální hmotnosti.

Typy bakterií ve střevní mikroflóře

Ve střevní mikroflóře se obvykle vyskytují dva základní kmeny bakterií – jedná se o bakterie kmenu Bacteriodetes a pak bakterie kmenu Firmicutes. Podle studií převládají u štíhlých osob v mikroflóře bakterie kmenu Bacteriodetes, u obézních je podíl těchto bakterií mnohem nižší než bakterií kmene Firmicutes. Správný proces hubnutí by tak měl být podporován zvyšováním podílu bakterií prvního uvedeného kmene, který by měl mít  velmi výrazný vliv na schopnost organismu zpracovávat potravu na energii. Mezi nejdůležitější bakterie, které do kmene Bacteriodetes patří, můžeme zařadit:

  • Lactobacillus rhamnosus
  • Lactobacillus gasseri
  • Lactobacillus fermentum
  • Lactobacillus amylovorus

Lactobacillus rhamnosus

Tento typ probiotických bakterií je při hubnutí velmi účinný. Výzkum, který se problematikou zabýval, byl realizován v Kanadě a zúčastnilo se jej 125 obézních mužů a žen. Účastníci byli podrobení 24 týdnům monitorování, přičemž během prvních 12 týdnů podstoupili hubnoucí dietu a během dalších 12 týdnů pak dietu udržovací. Muže i ženy výzkumníci rozdělili do dvou skupin, přičemž polovina z nich konzumovala během tohoto období dvakrát denně probiotika s bakteriemi tohoto kmene. Jak se ukázalo, u žen bylo dosaženo dvojnásobného úbytku hmotnosti ve skupině, která probiotika užívala, u mužů byly výsledky srovnatelné u obou skupin.

Lactobacillus gasseri

Obdobný výzkum byl proveden také s probiotiky obsahujícím bakterie kmene Lactobacillus gasseri, jež mají mít vliv na ukládání tuku na břiše. Podle výzkumu, který zahrnoval dvě skupiny účastníků užívajících probiotika a placebo po dobu 12 týdnů, došlo u sledované skupiny (s probiotiky) k mnohem lepším výsledkům hubnutí.

Lactobacillus fermentum a Lactobacillus amylovorus

Menší výzkum se pak zaměřoval na probiotika s bakteriemi Lactobacillus fermentum a Lactobacillus amylovorus. Výzkum trval šest týdnů a sledoval dvě skupiny účastníků, z nichž jedna denně konzumovala jogurt s těmito probiotiky a druhá nikoliv. Dle výsledků byl úbytek hmotnosti u skupiny konzumující jogurt vyšší.

Hubněte pomocí probiotik

Pokud se tedy chcete zbavit nadbytečného tuku, není nic jednoduššího, než upravit svůj jídelníček. V tomto směru lze aktivovat střevní mikroflóru pravidelným doplňováním probiotik. Prebiotika jsou velmi důležitou součástí celého procesu, jelikož v podstatě představují potravu, kterou se pozitivní bakterie živí. Jejich kontinuální přísun tak umožňuje bakteriím střevní mikroflóry udržovat svůj počet a rozšiřovat se. Chcete-li tedy zhubnout rychle a efektivně, je zaměření se na probiotika poměrně dobrou volbou. Rozhodně však nebude mít kýžený efekt, budete-li opomíjet všechny další aspekty, které jsou vyžadovány zdravým životním stylem.

Úvodní obrázek: Shutterstock, Zdroj: Thehealthy.com