Zlatá krevní skupina se svými unikátními vlastnostmi odlišuje od těch základních. Ve světě se vyskytlo pouze několik případů s tímto typem

Je dávno dobře známo, že krevní skupiny se rozdělují na čtyři typy, jež se liší přítomností antigenů v jejich složení a zvláštním druhem bílkoviny, tzv. Rh faktorem. Na základě těchto údajů byl sestaven známý systém krevní kompatibility, jenž používají lékaři po celém světě. Málokdo však ví, že kromě těchto čtyř základních krevních skupin, existuje ještě jedna, nazývá se „zlatá“ a nositelů je na světe jen pár.

Jaké jsou krevní skupiny

Před objevem a klasifikací krevních skupin byla lékařská péče v podobě transfuze metodou připomínající ruskou ruletu. Výsledek byl zcela nepředvídatelný.

  • Krevní skupina 0, častá u 42% světové populace
  • Krevní skupina A, častá u 37% světové populace
  • Krevní skupina B, častá u 13% světové populace
  • Krevní skupina AB, častá u 8% světové populace

Rh faktor pak určuje dodatek krevní skupiny, a sice zdali je pozitivní (Rh+) nebo negativní (Rh-).

 

Co je to „zlatá“ krev?

Navzdory dlouho uznávanému úspěšně používanému systému krevní kompatibility zná věda jedince, jejichž krev nespadá pod žádnou krevní klasifikaci. Jedná se o tzv. „zlatou“ krev, která má Rh faktor nulový. Je extrémně vzácná. Dosud bylo popsáno pouze 43 případů s touto krevní skupinou.

Žádaný pro vědecké účely

Tento typ krve je velice žádaný pro vědecké výzkumy a dárcovství, protože je kompatibilní se všemi známými krevními skupinami, tudíž je vhodný pro každého člověka a má velmi vysoký potenciál k záchraně životů. Ale pro transfuzi se kvůli obrovskému deficitu používá ve velmi vzácných případech. Bohužel to nefunguje naopak. Tito lidé jsou skutečně ohroženým druhem, protože pro transfuzi je vhodná pouze „zlatá“ krev s nulovým Rh faktorem.

Úvodní obrázek: Shutterstock, Zdroj: Bigthink.co