O přehnanou reakci opravdu nejde. Ztráta domácího mazlíčka může bolet stejně jako úmrtí blízké osoby

„Vždyť to bylo jen zvíře!“ To je věta, kterou slýchávají lidé, kteří ztratili svého domácího mazlíčka a truchlí. Ti, co nikdy domácí zvíře nechovali, nemohou smutek z jeho úmrtí nikdy pochopit. Pro chovatele to totiž nikdy není „jen“ pes, kočka nebo želva. Vždy je to člen rodiny, parťák a rodinný miláček, který po sobě zanechal prázdno. Srdce bolí, slzy se valí do očí a nelze jejich proud zastavit.

Bez veřejných projevů smutku

Odborníci se zaměřili na zkoumání smutku při ztrátě blízkého člověka a domácího zvířete, například psa. Po smrti milovaného rodinného člena dochází k veřejnému projevování smutku, dojde na rodinné setkání a pohřeb s bohoslužbou. Veřejně se vzdává soustrast dotyčnému, který se tak může se svým smutkem lépe vyrovnat. Ale co se děje při úmrtí domácího mazlíčka? K projevům soustrasti nedochází a dotyčný je ponechán ve svém zármutku sám. Překonat ztrátu nad smrtí milovaného čtyřnohého přítele je pak mnohem těžší.

Silné pouto mezi člověkem a psem

Velkou ztrátu pociťují lidé, pro které byl nejlepším parťákem pes. Antropolog Brian Hare se domnívá, že je to dáno „domestikací, kterou si psi prošli z šedých vlků“. Psi totiž vynikají společenskostí, lidé s nimi komunikují obdobně jako s dětmi nebo ostatními lidmi. Dokonalé soužití je dáno extrémně dobrou adaptací psů na lidské prostředí. Mnoho lidí je tak nepovažuje ani za domácí zvířata, ale za rovnocenné členy rodiny, se kterými sdílí radostné okamžiky i chvíle trápení.

Psí mozek chápe lidskou řeč i emoce

Podle vědeckých výzkumů psi totiž rozumí nejen intonaci lidské řeči, ale také obsahu sdělení. Při skenech psího mozku pořízených pomocí magnetické rezonance se prokázalo, že reaguje na pochvalu obdobně jako na jídlo, k tomu zpracovává informace obdobně jako lidský za pomoci levé hemisféry. Dokonce psi dokáží reagovat i na grimasy svých pánů a chápou lidské záměry, proto jim pomáhají, když vycítí, že je to potřeba. Naopak zlým majitelům se snaží psi vyhýbat nebo se k nim chovají s podobnou zlobou. Mít doma psa přináší radost oboustrannou, pro člověka i pro čtyřnohého přítele. Podle odborníků navíc lidé, kteří mají v domácnosti psa, jsou mnohem šťastnější než ti, kteří nechovají žádné zvíře.

Úvodní obrázek: Shutterstock, Zdroj: Iflscience.com