Rehabilitace po mrtvici. Alternativní léčba se podle vědců jeví jako účinná metoda k obnově funkce mozku

Když mozek nefunguje správně z důvodu nemoci, jako je Parkinsonova choroba nebo mrtvice, existuje léčba, jež může pomoci napravit poškození, zlepšit pohyb i řeč. Možností je hned několik a jen vy sami si můžete najít, jaká je ta pravá pro vás nebo někoho ve vašem okolí, kdo potřebuje pomoci. Co třeba terapie hudbou?

Objevte výhody terapie hudbou

Vzhledem k prokázanému silnému účinku hudby na mozek vědci zkoumají, zdali lze hudbu použít k léčbě různých neurologických stavů. Podle dosavadních studií funguje neurologická muzikoterapie podobně jako fyzioterapie nebo logopedie s cílem pomoci pacientům lépe zvládat symptomy a fungování v každodenním životě. Během sezení se používají hudební nebo rytmická cvičení, aby pacienti znovu získali své funkční schopnosti. Například pacienti, kteří se po nehodě nebo zranění učí znovu chodit, mohou během léčby chodit v rytmu muziky.

Mluvit, chodit, přemýšlet

Dosud se tento typ léčby ukázal jako nejvíce slibný pro pacienty s cévní mozkovou příhodou, pokud jde o zotavení řeči, zlepšení chůze a obnovu pohyblivosti těla. A to ještě více než jiné konvenční léčby. Vědci také hledají, zdali neurologická muzikoterapie může vyléčit další motorické poruchy, jako je Parkinsonova choroba. Většina studií v této oblasti používá techniku, která láká pacienta do rytmu, cvičení, jenž využívá schopnost mozku nevědomě se synchronizovat s rytmem hudby. Ve srovnání s léčbou bez hudby se u pacientů s Parkinsonovou chorobou ukázalo, že neurologická muzikoterapie zlepšuje chůzi a zkracuje okamžiky „zamrznutí“, dočasnou mimovolní neschopnost pohybu.

Hudba a mozek

Předpokládá se, že důvodem, proč neurologická muzikoterapie funguje, je to, že hudba může současně aktivovat mnoho různých oblastí mozku. U pacientů s neurologickým onemocněním jsou problémy často způsobeny propojením mozku a nikoli konkrétní oblasti. Výzkumy ukazují, že hudba má jedinečnou schopnost vytvářet nová spojení. Její poslech také zlepšuje neuronální zotavení lépe než jiné aktivity, což umožňuje mozku lépe fungovat a vytvářet nová spojení.

Také se věří, že má hudba dlouhodobé účinky na mozek

Takže mysl muzikanta je lépe propojena než mysl lidí, kteří se hudbou vůbec nezabývají. To by mohlo být zvláště důležité pro lidi s neurologickým onemocněním, protože hudba by mohla pomáhat opravit poškozené spoje v průběhu času. Tato aktivace více oblastí mozku může být důvodem, proč je neurologická muzikoterapie úspěšnější než jiné konvenční terapie samotné. Přesto je ale zapotřebí ještě více výzkumů, aby se neurologická muzikoterapie mohla široce využívat ve zdravotnických systémech.

Úvodní obrázek: Shutterstock, Zdroj: Ygeiamou.gr