Zvýšené riziko slepoty vyplývá z poruchy spánku. Vědci poskytly nové důležité poznatky

Nedávno provedená studie naznačuje, že špatná kvalita spánku, včetně dlouhých nebo krátkých hodin spánku, denní ospalosti a chrápání, může být spojena se zvýšeným rizikem vzniku glaukomu, lidově zeleného zákalu, což je stav, který způsobuje nevratnou ztrátu zraku. Zjištění zdůrazňují, jak je kvalita spánku důležitá pro osoby s vysokým rizikem onemocnění, stejně tak pravidelné oční prohlídky u osob s chronickými poruchami spánku, aby se zajistila včasná detekce brzkých příznaků glaukomu.

Hlavní rizikový faktor

Glaukom je hlavní příčinou slepoty a do roku 2040 pravděpodobně postihne přibližně 112 miliónů lidí po celém světě. Je charakterizován progresivní ztrátou fotosenzitivních buněk v oku a poškozením optického nervu. Příčiny a faktory, které přispívají ke vzniku zeleného zákalu, jsou stále špatně pochopeny. Pokud se neléčí, glaukom se může vyvinout do nevratné slepoty.

Dříve publikovaný výzkum naznačuje, že poruchy spánku mohou být hlavním rizikovým faktorem. Vědci se rozhodli zjistit riziko glaukomu u lidí s různým chováním spánku.

 • Nespavost
 • Dlouhý nebo krátký spánek
 • Životní návyky (pokud osoba zůstává vzhůru dlouho do noci nebo se obvykle probouzí příliš brzy)
 • Denní ospalost
 • Chrápání

Stovky tisíc účastníků studie

Bylo testováno na 409 053 účastníků, všichni ve věku od 40 do 69 let v letech 2006-2010, kteří poskytli podrobnosti o svém spánkovém chování. Doba spánku byla definována jako:

 • Normální: 7 až méně než 9 hodin denně
 • Velmi nízká: méně než 7 hodin denně
 • Nadměrná: Více než 9 hodin denně

Zohledněny byly také faktory, jako:

 • Věk (průměr 57 let)
 • Pohlaví
 • Rasa/etnická příslušnost
 • Dosažené vzdělání
 • Životní styl
 • Tělesná hmotnost (BMI)
 • Životní úroveň obývané čtvrti

Během sledovaného období bylo zjištěno na 8 690 případů glaukomu. Lidé se zeleným zákalem byli zpravidla:

 • Starší
 • S větší pravděpodobností muži
 • Kuřáci
 • Trpěli vysokým krevním tlakem nebo cukrovku

S výjimkou toho, zda byl někdo ranní ptáče nebo noční sova, ostatní čtyři vzorce chování spánku byly spojeny s různým stupněm zvýšeného rizika glaukomu:

 • Krátká nebo dlouhá doba spánku byla spojena s 8 % zvýšeným rizikem
 • Nespavost s 12 %
 • Chrápání se 4 %
 • Častá denní ospalost s 20 %

Omezení a závěry

Jedná se o observační studii, a proto nemůže být použita pro určení přesné příčiny vzniku glaukomu. Vědci uznávají, že studie byla založena spíše na sebehodnocení než na objektivním měření a odrážela pouze jeden časový okamžik. Existují však potenciálně věrohodná biologická vysvětlení pro souvislosti nalezené mezi poruchami spánku a glaukomem.

Vnitřní tlak oka, klíčový faktor ve vývoji glaukomu, se zvyšuje, když člověk leží a spánkové hormony jsou v nerovnováze, jak se děje při nespavosti, vysvětlují vědci. Deprese a úzkost, které často jdou ruku v ruce s nespavostí, mohou také zvýšit vnitřní oční tlak, pravděpodobně v důsledku neregulované produkce kortizolu.

Úvodní obrázek: Shutterstock, ZDROJE: scitechdaily.com, bmj.com