ADHD: Kdy můžeme u dítěte mluvit o vývojové poruše a kdy jen o obyčejném zlobení

Porucha pozornosti s hyperaktivitou je komplexní neurologická, vývojová porucha, která může ovlivnit výkon dítěte ve škole i běžném životě. Zkráceně označována jako ADHD se tato porucha těžko rozpoznává, protože jednotlivé příznaky mohou být samy o sobě zcela normální. Když se však projevují na denní a intenzivní bázi a ovlivňují výkon, funkčnost a každodenní život jednotlivce, pak můžeme hovořit o ADHD. Zde je několik základních příznaků.

Zaměření na vlastní osobu

Společným znakem ADHD je neschopnost rozpoznat potřeby a touhy druhých. To může mít dva důsledky – rušení ostatních a neschopnost trpělivě čekat.

Obtížné soustředění

Pro dítě s ADHD je obtížné věnovat pozornost v podstatě čemukoli. Přesto, že vám dítě řekne, že vás poslouchalo, nebude schopné zopakovat, co jste mu říkali.

Časté přestávky

Dítě s ADHD může projevovat zájem o velkou spoustu různých věcí, ale těžko je dokončuje. Může například začít projekt, práci nebo i hru, ale v polovině se zastaví a jeho pozornost upoutá zase něco jiného.

Nervozita

Jedinec s ADHD má potíže zvládat své emoce. V nevhodných chvílích může trpět výbuchy hněvu a nervozity.

Hyperaktivita

ADHD vás nenechá jen tak sedět v klidu u stolu, natož pak ve školní lavici. Dítě s ADHD bude jen těžko delší dobu číst a učit se, aniž by vstalo několikrát od stolu.

Obrázky: Freepik, Zdroj: Healthline.com