Akutní myokarditida během covid-19: Jak koronavirus postihuje naše srdce?

Mezi orgány postižené koronavirem nepatří pouze plíce, ale také naše srdce, což není jen další důvod k opatrnosti, ale také k tomu, abychom nezanedbávali vyšetření jakéhokoli příznaku, i když zdánlivě nemusí souviset s onemocněním COVID-19. Dnes vám přinášíme informace o problémech, jaké může koronavirus způsobit našemu srdci.

Problémy se srdcem při onemocnění COVID-19

COVID-19 může způsobit akutní myokarditidu, akutní infarkt myokardu a zhoršení příznaků srdečních onemocnění, například srdečního selhání. Akutní zánět jako důsledek virové infekce může zapříčinit prasknutí aterosklerotického plaku v koronárních tepnách a vést k infarktu. Zánětlivá reakce vytváří podmínky, jež mohou pokračovat až k arytmiím a dokonce i k fibrilaci síní.

Co je akutní koronavirová myokarditida?

Akutní koronavirová myokarditida (infekce COVID-19) je akutní infarkt myokardu způsobený buď toxicitou viru, nebo imunitní odpovědí těla na virus (akutní zánět srdečního svalu).

Jak akutní koronavirovou myokarditidu zjistit?

Akutní myokarditida se objevuje po onemocnění COVID-19 jako bolest na hrudi a je doprovázena abnormálními výsledky EKG. Nejlépe se určí  diagnóza pomocí magnetické rezonance. Je bezpečná, bezbolestná a bez záření. Má nesmírnou hodnotu v diagnostice akutní myokarditidy a prognóze pacientů po akutní myokarditidě.

Léčba

Léčba akutní myokarditidy zahrnuje nejprve léčbu základního onemocnění COVID-19 existujícími terapiemi a poté provedení specifické kardiologické léčby. Tato léčba může obsahovat léky na snížení krevního tlaku a srdeční frekvence. Pro sebe můžete udělat především to, že budete odpočívat, to je zcela nezbytné, a zdržet se tvrdé práce a sportu, stejně jako dodržovat pravidelné kardiologické monitorování po dobu nejméně 3 – 6 měsíců od diagnózy akutní myokarditidy.

Úvodní obrázek: Freepik, Zdroj: Healthstream