Autismus u dětí: Co by měl každý rodič vědět a proč je včasná diagnóza zásadní

První věc, kterou by každý rodič autistického dítěte měl vědět, je, že se porucha projevuje brzy, obvykle před nástupem do školy, a že neexistuje zatím žádný lék. Ale je zde léčba, která je nezbytná k tomu, aby dítě mohlo rozvíjet své dovednosti a prožít kvalitnější život. Onemocnění se projevuje různou intenzitou, takže rodiče musí hledat vhodné řešení podle specifických příznaků. Zde je několik věcí, které by měl každý rodič o autismu vědět.

Zvláštnosti autismu

Dítě s autismem vykazuje trvalé poškození sociální interakce v různých kontextech. Například má potíže s navázáním normální komunikace, iniciovat nebo reagovat na sociální interakce, přizpůsobit chování různým situacím. Je běžné, že autisté neudrží oční kontakt, provádějí opakované pohyby rukou nebo kývavé pohyby těla. Trvají na rutině, která, je-li narušena, způsobuje úzkostné stavy.

Proč je potřeba zajímat se o autismus?

Dobře znát poruchu autistického spektra je pro rodiče zásadní, protože jedině tak budou schopni porozumět potřebám svých dětí a pomáhat jim tím nejlepším možným způsobem. Kromě toho budou moci lépe pochopit vše, co jejich děti dělají, proč se rozhodují určitými způsoby. Čím více budou chápat konkrétní typy chování, jež jsou součástí autismu, tím jednodušší pro ně bude přijetí této nemoci.

Nečekejte na diagnózu

Jakmile máte podezření na autismus nebo zpožděný vývoj, vyhledejte pomoc ihned. Čím dříve dítě obdrží pomoc, tím lépe urychlíte jeho vývoj a snížíte příznaky autismu. Stanete se odborníkem na své dítě.

Úvodní obrázek: Freepik, Zdroj: Healthline.com