Bohatí rodiče oddělili své děti od chudších studentů. Jeden z otců to nenechal být a rozhodl se nespravedlnost vyřešit po svém

Byla to obyčejná škola, kterou navštěvovali studenti jak z bohatých, tak i chudších rodin. Autor tohoto příběhu si vyslechl vyprávění přítele Karla a s jeho svolením jej převyprávěl dál.

Nové vybavení učeben

Škole, kterou dcera Karla navštěvovala, chyběla spousta peněz, aby mohla zlepšit své vybavení. Lavice i židle byly staré několik let, proto se skupina rodičů rozhodla vyměnit je za pohodlnější a modernější. Movitější rodiče přišli s nápadem, že každý koupí jednu lavici se židlí pro jejich dítě. Nepočítali však s tím, že pro chudší rodiny to nebude tak jednoduché, jsou to příliš velké výdaje.

Přesto bohatí rodiče navzdory všemu pořídili dětem nové lavice a židle. Muž navrhl, že by se ti, kteří na koupi nového vybavení učeben mají dostatek peněz, mohli složit, aby i žáci, jejichž rodiče bohužel nemohou poskytnout finance na pořízení nové lavice a židle, mohli sedět v novém. Nápad se však u bohatých rodičů nesetkal s úspěchem. „Proč bychom měli z vlastních peněz kupovat lavice pro ostatní? Nechte je sedět ve starých,“ zaznělo.

Rodiče se rozdělili na dva tábory

Po takové diskusi muž odmítl koupit novou lavici se židlí pro své dítě. Věřil, že to povede k rozdělení studentů na „ty chudé“ a „ty bohaté“. Navzdory tomu skupina bohatých rodičů pořídila nové lavice jen pro své děti.

Když děti přišly do školy, viděly, jak je třída nyní rozdělena. Vpředu byly umístěny nové lavice se židlemi a poslední dvě řady byly obsazeny starými lavicemi, které tvořily jakési ghetto pro „chudé studenty“. Rodiče byli na svůj nápad hrdí. Když se jich muž zeptal, zda na svém chování vidí něco špatného, ​​odpověděli, že si něco takového mohou dovolit.

Další den se vše změnilo

Když se druhý den děti opět objevily ve třídě, čekaly je místo starého poškozeného nábytku nejmodernější a nejdražší lavice se židlemi. V tu chvíli se bohatí rodiče ozvali a křičeli něco o diskriminaci jejich dětí. Domnívají se, že jsou jejich děti ponižovány tím, že nemají všichni stejný nábytek. Předtím jim však něco takového nevadilo. Myslíte si, že Karel problém vyřešil správně?

Úvodní obrázek: Shutterstock, ZDROJ: Čtenářka Jiřina P.