Charakteristické znaky, podle kterých poznáte, že žijete s narcistou

Klíčovou vlastností narcistů je sebevědomí. Jsou si naprosto jistí svou vlastní hodnotou. Sebedůvěra a charisma se tak stávají vlastnostmi, které „přitahují“ ostatní a které z nich dělají život a duši každé party. Jsou atraktivní, protože jsou sebevědomí, ovšem postupem času začnou ztrácet na půvabu, protože se i neatraktivní rysy narcistické osobnosti, jako je arogance, nároky a nedostatek empatie, začnou drát na povrch.

Narcisté nejsou ideální parťáci do vztahu

Přestože narcisté nejsou nejlepšími lidmi pro vztahy, mají také své osobní problémy. Narcismus je komplexní porucha a často stojí za dalšími psychickými problémy. Jsou to potíže, které se vyvinuly v mladém věku, kdy člověku nebyla věnována řádná a běžná péče a pozornost. Proto mají omezenou schopnost pečovat a starat se o ostatní kromě sebe a nedokážou projevovat druhým lidem lásku.

Jejich potřeba pozornosti znamená, že jsou celkem nepředvídatelní – v jednu chvíli pro ně budete nejdůležitější na světě a v další se budete cítit opuštění, kdy odcházejí hledat novější a lepší pozornost.

Jak poznáte, zdali jste ve vztahu s narcistou?

Pokud si stále nejste jistí, zdali jste ve vztahu s narcistou, zde je 6 charakteristických znaků narcismu, podle kterých je možné rozpoznat narcistu:

  • Narcisté mají silnou potřebu pozornosti, je pro ně nezbytné cítit se milováni a obdivováni všemi okolo
  • Mohou být vysoce aktivní na sociálních sítích, rádi se chlubí tím, jak skvělý je jejich život
  • Lidé s narcistickými problémy bývají velmi citliví na kritiku
  • Jsou „sebedůležití“ a věří, že jejich nápady si zaslouží zvláštní pozornost
  • Mají pocit nadřazenosti a někdy i méněcennosti
  • Narcisté žárlí, když věnujete pozornost jiným lidem

Úvodní obrázek: Shutterstock, Zdroj: dukehealth.org